"Punta La Marmora": torrat "Vini in vetta"

Unu tastu a 1834 metros de artària
28 Austu 2023
aprofundimentos

Aprofundimentu de su lunis - Sàbadu 2 de su mese de cabudanni, in Punta La Marmora torrat "Vini in vetta", s'addòbiu organizadu dae sa "Cantina Sociale del Mandrolisai" e acumpridu in collaboratzione e cun s'assistu tècnicu de s'"Agenzia Laore Sardegna"

Cun "Vini in vetta" s'at a pòdere bìvere s'esperièntzia istravanada: su tastu de su binu a 1834 metros de artària.

S'addòbiu "Vini in Vetta" s'at a isboligare in su sartu de Dèsulu, a manera pretzisa in Localidade Su Filariu/S'Arena.

Dae su Su Filariu/S'Arena at a mòere un'escursione conca a su cùcuru, in ue sos chi ant a leare parte a s'escursione etotu ant a fàghere unu brìndisi. Su brìndisi at a èssere organizadu pro tastare comente si devet su binu "Rosato DOC Mandrolisai".

Ma connoschimus mègius custu binu de Sardigna: su "Rosato DOC Mandrolisai" est unu binu a "Denominazione d'Origine Controllata" "Mandrolisai" o "Sardegna Mandrolisai". Sas bides chi recuirent in sa cumpositzione de su binu "Mandrolisai" o "Sardegna Mandrolisai DOC rosato" sunt: Muristellu in cantidade mìnima de su 35%; Cannonau in cantidade de 20-35%; Mònica in cantidade 20-35%. Sas caraterìsticas oraganoleticas de su "Mandrolisai" o "Sardegna Mandrolisai DOC rosato" previdint unu colore "rosa cerasuolo". Su "Mandrolisai" o "Sardegna Mandrolisai DOC rosato" at unu nuscu licantzu e unu sabore armònicu e carcu.

A pustis de su tastu, in su "Rifugio La Marmora" s'ant a isboligare sa presentatzione e su tastu de su binu nieddu de sa "Cantina Sociale del Mandrolisai". Su binu at a èssere acrobadu cun sos produtos agrualimentares de su territòriu (presutu, salumes, casu, pane e àteru)

40 persones feti ant a pòdere leare parte a "Vini in vetta". Sa prioridade at a èssere dada a sos operadores de su sistema "HORECA", est a nàrrere a sos chi traballant in su setore "Hotellerie-Restaurant-Café".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aprofundimentos

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22

Image
ras