Immigrados: in Tàtari acòrdiu Prefetura-Diòtzesi

Tzentru de acasàgiu in su cumbentu de sos "Francescani" de su bighinadu "Cappuccini"
11 Cabudanni 2023
aprofundimentos

Aprofundimentu de su lunis - In Tàtari s'acòrdiu Prefetura-Diòtzesi pro agiudare a sos immigrados. S'agiudu interessat su tzentru de acasàgiu. Custu tzentru, importante pro sos immigrados, est ativu in su cumbentu de sos "Francescani", in su bighinadu "Cappuccini".

60 immigrados, e tra custos 25 sunt ànimas de edade minore. Sunt, duncas, 25 cristianos sena de acumpangiamentu. Su prus de custos minores sunt africanos.
Dae su mese de trìulas a oe custos minores ant agatadu acasàgiu e assistu in s'ex cumbentu de sos frantzescanos de sa crèsia de Santu Frantziscu, in su bighinadu "Cappuccini".

Inoghe sa Diòtzesi de Tàtari, cun s'agiudu de sa Caritas tzitadina e in acòrdiu cun sa Prefetura, at realizadu unu tzentru de acasàgiu pro immigrados. Semus faeddende de unu tzentru de acasàgiu dòpiu: unu pro sos chi ant edade minore e chi non ant acumpangiamentu e s'àteru pro sos adultos.

Como, totu sa provìntzia de Tàtari at tra sos acasagiados suos 600 immigrados pagu prus o mancu. De ogni manera, a canto narat sa Prefetura, su nùmeru de sos immigrados at a crèschere galu a supridu. Pro lu cumprèndere est bastante pensare ca giai custa chida ant lòmpere a Sardigna àteras 30 persones dae tramuntana.

In su 2023, a pustis de chimbe apaltos andados a bòidu - faeddamus de chimbe apaltos pro chircare istruturas de acasàgiu -, sa Diòtzesi de Tàtari at chèrridu dare ascurtu a cust'apretu mannu. L'at fatu agiudende s'acasàgiu de persones chi afrontant un'àndala de vida difìtzile meda.

Su servìtziu dadu dae sa Diòtzesi de Tàtari est acumandadu a sa Caritas, in ue est ativu unu grupu de mediadores culturales, dotores e psicòlogos.

Sa novidade de importu est ca a su mancu s'ùrtimu bandu fatu dae sa Prefetura in matèria de acasàgiu at retzidu una manifestatzione de interesse dae unu sogetu chi como at èssere cumbidadu a presentare un'oferta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aprofundimentos

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22

Image
ras