Tenore, cuntratu e "Cussertu intro 'e idda" su 22 in Torpè

dae sas 9 de sero
16 Cabudanni 2023
a cussertu

Su Cussertu est un’àteru nùmene pro inditare su grupu chi cantat a tenore. Gasi etotu Cuntratu, Tràgiu, Cunsonu, Coru. Torrende a Cussertu, o cuntzertu (cando non cunsertu o hussertu), custa est fòrmula prus chi non rapresentativa chi impreant in paritzos logos: Abbasanta, Aidumajore, Ardaule, Bidoniu, Bonàrcadu, Bòrore, Busache, Duarche, Ilartzi, Mamujada, Neoneli, Noragùgume, Norghiddo, Nughedu Santa ‘Itòria, Sèdilo, Sorradile, Ula e Torpè. E in Torpè, su 22 de cabudanni de sas 9 de sero, ant a cantare “A Cussertu intro ‘e idda” (custu su tìtulu de sa manifestatzione). In prus de sos cantadores torpeinos, in carrera de Menotti b’ant a èssere finamentas su Tenore Santa Rosulia de Benetuti e su Cuntratu de Sèneghe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA