Ranieri: «Su Frosinone at meritadu»

«Làstima ca su primu tempus fiat bonu»
22 Gennàrgiu 2024
narat ranieri

«Su Frosinone at meritadu», at naradu Claudio Ranieri cummentende sa derrota de s’iscuadra sua in trasferta. «A unu tzertu momentu nos est mancada sa capatzidade de atacu. Nos semus abbassados sena prus èssere a tretu de frenare sas atziones issoro. Làstima ca su primu tempus fiat bonu». Dispràghidu Ranieri «pro no èssere resèssidos a gestire sa partida una bia in vantàgiu faghende errores chi posca amus pagadu».

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA