S'Ogiastru de Luras in cherta de su tìtulu europeu

a pustis de àere conchistadu s'"Italian tree of the year" s’annu in pessu coladu
31 Gennàrgiu 2024
ogiastru luras

A pustis de àere conchistadu su tìtulu "Italian tree of the year" s’annu in pessu coladu, s’ogiastru de Luras est como in cumpetitzione in Europa cun àteras 18 natziones. In su situ web de sa Giant Trees Foundation b’amus a pòdere votare dae su primu a su 22 de freàrgiu. S’àrbore, sìmbulu de fortza e de resistèntzia, nch’est artu 14 metros cun tzircumferèntzia de 1154 tzentìmetros e tenet intre sos 3 e sos 4mìgia annos de vida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA