Galeras e cunditziones de sos presoneris. Sinergia de sos garantes pro mudare sa situatzione

Irene Testa custu mangianu s’est addobiada cun su garante natzionale Maurizio D’Ettore e cun s’avocada Irma Conti
7 Fiàrgiu 2024
irene testa

Novidades in contu de galeras e cunditziones de sos presoneris. Sa garante regionale de sas persones privadas de sa libertade issoro, Irene Testa, custu mangianu s’est addobiada cun su garante natzionale Maurizio D’Ettore e cun s’avocada Irma Conti. «Incontru longu e profetosu – at naradu Testa – in ue amus faeddadu de unas cantas problemàticas de sas galeras isulanas. Amus cuncordadu unu giru chi amus a fàghere in paritzos istitutos sardos. Apo bidu unu garante atentu e interessadu a s’iscurtu. So segura chi in sinergia amus a pòdere sighire custa òpera de cambiamentu de su sistema penitentziàriu».

© RIPRODUZIONE RISERVATA