Udinese - Cagliari, parègiu càrrigu de isperas

Unu puntu de importu
18 Fiàrgiu 2024
udinese cagliari

Mègius de unu carche a culu. Su Cagliari torrat dae Udine cun unu parègiu chi dat isperas in custa caminera mala pro sa sarvesa. Bonu su primu tempus de sos friulanos chi colant in vantàgiu cun Zemura e chi ponent in perìgulu sos nostros un’àtera pariga de bortas. A concruos su parègiu de su Cagliari de conca cun Gaetano. Segundu tempus bonu pro nois, cun possibilidade de raddòpiu e traversa de Lapadula.

m.p.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA