Oroteddi, s’iscola primària luego intitulada a Larentu Pusceddu

Aprovu unànime de su collègiu dotzentes de su Delitala
15 Martzu 2024
pusceddu

Su Collègiu de sos dotzentes de s’istitutu cumprensivu Francesco Delitala de Onari-Oroteddi at aprovadu in forma unànime sa proposta de intitulatzione de s’iscola primària de Oroteddi a Larestu Pusceddu, s’iscritore famadu chi at abertu un’istajone de sa narrativa in limba sarda cun sos romanzos suos, comintzende dae S’Àrvore de sos tzinesos. Custu aprovu est su primu passu pro nche lòmpere a su decretu de s’Ufìtziu iscolàsticu provintziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA