In Sardigna b'at sete Comunes "Plastic Free"

Santu Franciscu di L’Aglientu, Badesi, Calteddu, Tarranoa, Isthintini, Teulada e Su Masu
11 Martzu 2024
plasticfree

Su de Santu Franciscu di L’Aglientu, su de Badesi, su de Calteddu, su de Tarranoa, su de Isthintini, su de Teulada e su de Su Masu sunt sos sete Comunes Plastic Free de Sardigna (111 in totu s'istadu italianu). In custas dies ant otènnidu su reconnoschimentu a forma de tostoine ideadu e aprontadu pròpiu dae Plastic Free onlus, organizatzione de voluntariadu ativa dae su 2019. Pro otènnere su puntègiu, custos Comunes ant superadu sas chimbe proas in contu de gherra contra a sos abbandonos illìtzitos, sensibilizatzione de su territòriu, gestione de sos refudos urbanos, atividades virtudosas de s’Ente e collaboratzione cun sa onlus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA