Su Cagliari si firmat in Monza

Sa rete de sos brianzolos a concruos de su primu tempus
16 Martzu 2024
monzacagliari

Oe su Cagliari non bi l’at fata e cun sa derrota de Monza ponet concruos a sèrie de resurtados positivos chi sighiat dae bator giorronadas. Sos brianzolos, pro parte issoro, marcant sa de bator vitòrias in chimbe disafios. Sos padronos de domo ant marcadu sa rete de sa vitòria a concruos de su primu tempus cun Maldini chi iscudet a sa traessa e cun sa botza chi nche ruet addae de sa lìnia. Nudda at pòdidu Scuffet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA