Fùbalu e Palestina, in S'Alighera su libru de Natali Shaheen

Apuntamentu giòbia su 23 a sas 19 in sa biblioteca de s'Obra cultural
22 Maju 2024
un calcio ai pregiudizi

Giòbia su 23 de maju, in sa biblioteca de s'Obra cultural de S'Alighera (a sas 7 de sero in carrera de Arduino 44) ant a presentare su libru de Natali Shaheen “Un calcio ai pregiudizi”. S’autora no at a faeddare ebbia de s'esperièntzia sua ma fintzas de Palestina, isport e fùbalu feminile. Shaheen est una campiona palestinesa de fùbalu, giai capitana de sa natzionale sua; nàschida in Gerico 28 annos a como, nch’istat in Tàtari in ue istùdiat sighende·bi·la fintzas cun sa passione sua pro sa botza (giogat cun s'iscuadra a 5 Sassari Torres, in sa categoria A2).

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags