inflatzioni

31 Maju 2010
(IlMinuto) – Casteddu, 31 de su mes''e maju - In su mes''e maju s'índixi a su cunsumu de sa citadi de Casteddu at registrau unu diminuimentu de su 0,1 po centu.Ddu narat cun d'unu comunicau de imprenta su Serbítziu Statistica de su comunu. Si cunfrontau cun cussu de su mesi passau ddoi esti stetiu [...]
30 Onniasantu 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 30 de su mes''e totussantus - Sighit a cresciri su costu de sa vida in sa cittadi de Casteddu. In su mes''e totussantus is prezius, segundu cantu iscrittu pagus minutus fait de su "Servizio informatica e Statistica" de su Comunu, est crèsciu de su 0,3 po centus (in su mes''e [...]
31 Argiolas 2009
(IlMinuto) Casteddu, 31 de su mes''e argiolas - Bìviri in Casteddu est sempri prus caru. In is ultimus cuatru mesis s'aumentu cumplessivu de is prezius a su consumu esti stetiu de s'unu po centu. Custu nùmeru si ricavat de sa summa de is indicis provvisorius furnius de su "Servizio Statistica del [...]
1 Argiolas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 1 de su mes''e argiolas - In Casteddu sa carestia sighit a si fai intendi po su terzu mesi de fil''e pari e prescindendi de sa crisi economica. Is prezius funt aumentaus de su 0,2 po centu in su mes''e làmpadas. Ddu narat unu comunicau de su mesi passau de su "Servizio [...]