30 de Làmpadas 2014: addòbiu pro sa limba turritana

2 Luglio 2014
Image
limba-turritana-300x140.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, su 2 de argiolas –Podiat nàschere oe s'assòtziu pro sa limba turritana, ma s'addòbiu est istadu gasi partetzipadu chi no s'est resèssidu a cumentzare su traballu oe matessi.Sa presentada fiat belle e totu fata in italianu, sa limba cun sa cale est cumintzada. Persones meda dae su pùblicu ant chèrfidu a boghe arta chi sos reladores faeddarent in turritanu, una cosa chi a dolu mannu est istada fata in pagos momentos.

Sunt essidos unos temas relativos a s'opositzione de su turritanu cun su sardu. A bisu de unas persones chi sunt intervènnidas, sa LSC dia rapresentare un'inimigu pro sa limba turritana, ca est sentidu comunu pensare chi sa LSC siat una limba artifitziale e no un'istandard ortogràficu pensadu pro su manìgiu ufitziale. B'at àpidu àteras persones chi ant fatu a cumprendere de èssere assuddidas ca bident su turritanu “colonizadu” dae su bentu nou de su sardu.

No podiat bènnere mancu sa “cionfra”, elementu antropològicu tìpicu de sa fàuna urbana tataresa, mentovada fatufatu, a bisu de medas de sos presentes, comente espressione de sa limba turritana matessi, e cualificada issa matessi che una filosofia de vida.

C.M.

Fotografia de Karlos. Flickr
© RIPRODUZIONE RISERVATA