Su Calendàriu Sardu

4 Luglio 2014


Custu est su Calendàriu de totu is Festas chi si festant in Sardìnnia. Innoi teneus is nòminis de is santus, o de is santas, scritus in lìngua sarda, is biddas innui si festant scritas in sardu, su nùmuru de is dias de cantu est longa sa festa e cun custu sinnu /*/, o grafema, assentaus chi sa festa no si fait sèmpiri in dias fissas de su Calendàriu, ma càmbiat a dònnia annu.
In sa primu bessida de su Calendàriu, chi est stètia in Cabudanni de su 1985/1986, nd'emus prentau cuàturu milla còpias cun sa mannària de cm 40 po cm 70, e teniat in formau word in totu 10 pàginis, 2.197 fueddus e 13.936 lìteras bàtias.

In sa segunda bessida, dd’eus torrau a agiorronnai in su 2005, e teniat, in formau word, 21 pàginis, 4.856 fueddus e 29.367 lìteras bàtias.

In sa de tres bessida, de su 2008, e cuncodrada sèmpiri in formau word, teniat 38 pàginis, 6.745 fueddus e 41.572 lìteras bàtias.

In su 2012 eus fatu bessiri su Calendàriu, prentau impari cun sa Carta giogràfiga de sa Sardìnnia, cun sa mannària de cm 50 po cm 70 e in tremilla còpias.Sichè nc’eus aciuntu una surra de Festas e de santu/as, ma eus fatu de prus, eus postu is nòminis de is Biddas in duna sighia arfabètiga e diaici si podit agatai mellus sa bidda in Festa chi seus circhendi. Eus aguantau is Festas de su 1985, circadas in duas annadas de “S’unioni sarda” e de sa “Noa sardìnnia” de su 1983/1984. Eus averiguaus is Festas circhendi in àteras cuàturu, batero, pubrigatzionis spetzialis e eus aciuntu Festas a cumenti s’ant nau in is biddas etotu, candu nci lompemus a spatinai is Cartinas de sa Sardìnnia e su Calendàriu bèciu.

Sa “Carta de Logu Istòriga e Linguìstiga de Sardìnnia” chi seus ponendi impari a su Calendàriu est unu “nùmuru sceti” prentzau po ddu pònniri e ddu fàiri amostai sceti in custu giassu. Siguramenti in su “Calendariu de totu is Festas de Sardìnnia” nc’est cosa de aciùngiri, bogai e de currègiri e s’arrecumandaus meda a ddu fàiri ca nosu cun meda prexeri nd’eus a boddiri totu is cunsillus chi si podeis donai e mandaiddus a custu postraxu iletrònigu: limbasarda@tiscali.it, ca si dd’eus a boddiri cun agradessimentu mannu meda.

Calancuna Festa oi est stètia scarèscia o lassada arrui de èssiri festada, àteras ddas ant collocadas in s’istadi o po ddas festai cun totu is disterraus chi furriant a Bidda o po ddas bendi a is allenus, calancuna dda festant duas bortas a cade annu: una in crèsia e una in pratza de Bidda. Medas Festas funt sceti atòbius po si pasiai, spassiai, cantai, bufai, cumbidai, baddai, papai, sbentiai e/o “po scutulai sa vida” e no est acapiada a nisciunu santu/a in partigulari. Ma festaisia custas, mai medas, dias de Festas e de pàsiu in custa vida tribbuliada chi est sa nosta in custus tempus de “gherras, infamidadis e caristia”. Sa vida no depit èssiri aici. Torru gràtzias medas a Pàula, Niàtziu, Pepi e Bruna U., po su primu trabballu; e fintzas a Ivu, Bruna S., Pàulu, Nicolau chi m’ant lìgiu, giai casi dexi annus a oi, totu su trabballu e donau cunsillus po ddu currègiri.

Totu is sbàllius chi funt abarraus funt sceti po nexi de mei. Sa sighia de is Festas, in is dias ca eus assentau, funt stibbadas po s’annu 1986 e allabaisia beni is festas mòbbilis, cuddas chi funt assentadas cun custu sinnu /*/ a su costau, ca si movint a cadeunu annu nou. Est custu unu primìtziu, baxeus e sigheus custu trabballu. Ca cust’annu siat prus mellus meda de cuddus passaus.

S'ùrtima bessida, in is primus dias de su mesi de Axrolas 2014, est custa chi sighit innoi asuta cun is ùrtimus agiorronnamentus de is nòminis de is biddas.

GENNAXU GHENNALZU

1-Primu dia de annu Nou.

Santu Asibi: Gonnanò, Santu Asibi 3.

2-Santu Asile: Sènnaru, Serri.

Santu Frantziscu: Casteddu.

5-Pasca de is tres urreis

Cantos de sos tres res: Turalva.

9-Santu Giullianu: Ceraxus.

10-S'arringratziamentu: Mòguru.

12-Sant’Arega: Dèximu Mannu.

14-Sant’Efis: Tramatza 2.

15-Sant’Efis de Nuras: Casteddu, Pula, Cabuderra.

Santu Pàulu: Codronzanus, Tèmpiu.

16-Santu Giorgi: Lanusè.

17-Sant’Antoni de su focu: Abbasanta, Biddamatzraxa, Biddesatu, Biddesorris, Bono, Budune, Burtei, Calteddu Saldu, Dèximu Putzu, Dèsulo, Durgali, Onne, Frùmini Majori, Garteddi, Gavoi, Giaroi, Iscroca, Ìsili, Stressili, Lodè, Mamujada, Biddanoa Monteleone, Orosei, Oroteddi, Orune, Pauli Gerrei, Pasada, Putu Majore, Arruinas, Sarule, Silanos, Sos Àlinos, Sriugus Donigalla, Su Burgu, Tonara, Turalva, Vitzi.

Sant’Antoi de su fogu: Dèximu Mannu, Goni, Mandas, Muristenis, Nuràminis, Sant’Anna Arresi.

Sant’Antoni de su fogu: Biddeputzi, Pabillois, Santu Asibi, Sèdilo, Sollèminis, Sueddi.

18-Sant’Antoni: Bortigale*, Bòrere*, Biddexidru*.

19-Santu Pitanu: Is Pratzas.

20-Santu Pitanu: Abas, Arbus, Assou, Barrabi, Barùmini, Biddamanna, Berchidda, Biddanoa Forru, Biddesatu, Burtei, Bultzi, Crucuris, Durgali, Forru, Furtei, Gomajori, Gonnacodina, Masuddas, Milis, Nuragus, Ollasta, Ollasta Simaghis, Ortueri, Orthullè, Oniai, Partiolla, Pompu, Romana, Sàdili, Samugheo, Sant’Anna Arresi, Sèneghe, Siris, Sorradile, Sueddi, Su Masu, Turri.

21-Sant’Antoni de su focu: Baunei, Bolòtana, Bosa, Duarche, Nùgoro.

Santu Pitanu: Armùngia, Iscalebranu, Muristenis, Santu Asibi, Serdiana, Seui, Seulo, Sriugus Donigalla, Ùssana, Usassa.

22-Festa de sa balentia: Tascusì.

Santu Nostàsiu: Ortzai.

Santu Bissenti: Pauli Arbarei 2, Siris 2.

25-Santu Pàulu di lu lardu: Alientu, Terranoa.

31-Santu Pàulu: Casteddu.

Santu Iuanne: Baressa, Figu, Gùspini, Iduniu, Làconi, Meana, Nuragus, Nuràminis, Ortueri, Putu Majore, S’Alighera, Sàdili, Sèdilo, Seui, Soramanna, Talana, Tuili.

Santu Anni Boscu: Ceraxus, Terresoli.

Sant’Atzei: Simaghis 2.

FRIAXU FREALZU

1-Sas ànimas de su purgadorzu: Sossu.

2-Sa candelora: Crabonaxa, Cuartu, Maracalagonis, Narcau, Serdiana, Serrenti.

S’arrosàriu: Samassi, Samatzai, Silìcua, Sìnnia, Sriugus Donigalla.

Bistimentu de su compoidori: Aristanis.

Santu Brai: Alientu, Biddesorris, Biddamara, Cuartùciu, Lollove, Orune, Partiolla, Tratalias.

Santu Brai, su sessineddu: Gexrei 2.

6-Sant’Amada: Abbasanta.

Giòbia de su carrasegare.

Mamuthones, Iuanne martis: Mamujada.

Merdules: Otzana.

Thurpos: Oroteddi.

Is mamutzones: Samugheo.

Canciofali e sa rantantira: Casteddu.

Sa sartìllia, cursas de cuaddus a sa stedda: Aristanis.

Cranovali e Maria carèsima: Cuartu.

Cursas de cuaddus: Samassi.

8-Santu Arromualdu: Bonàlcado.

9-Norfieddu: Igrèsias 3.

Giolzi: Bosa 3.

Don Conte: Ovodda.

Su marrulleri: Marrùbiu 3.

Rei Giorgi: Tèmpiu 3.

S’antrecoru: Ìsili 3.

Carrasciali timpiesu: Tèmpiu.

Cursas a sa pudda: Iscanu, Paulle, Samugheo, Santu Lussurzu, Sèdilo, Teti.

Santa Maria de sas turres: Garteddi.

Cursas de cuaddus: Santu Eru.

Sa carrela de nanti, cursas de caddos a pareza: Santu Lussurzu.

Sa sartìllia, cursa de cuaddus a sa stedda: Aristanis.

11-Santu Archelau: Aristanis.

12-Si prànghede carrasegare.

Santu Lianu: Ceraxus, Biddanoa Tullu.

13-Sant’Olària: Casteddu.

14-Sa festa de is fastiàrgius.

16-Santu Iubanne: Nùgoro.

17-Sant’Antoni: Isprollatu.

18-Santu Simoi: Baràdili, Tzèbara.

22-Santa Margalida: Laerru.

MARTZU MALTU

3-Santu Simplichi: Terranoa.

5-Santa Mragaida: Biddobrà.

11- Santu Zosepe: Nùgoro.

12- Santu Gragori mannu: Sàrdara.

15-Santu Zosepe: Laerru.

18-Santu Srabadori: Casteddu, Lodè.

Santu Gabrieli: Cherèmule.

19-Santu Zosepe fioressu: Aristanis, Arriu Murtas, Baddedòria, Bidderriu, Bono, Durgali, Giba, Lodè, Maracalagonis, Nùgoro, Oniai, Ortueri, Romana, Santu Eru Milis*, Sueddi, Tàtari.

21-Primu dia de beranu.

24-Santu Micheli: Sàgama.

Festa de sa caltzofa: Baddedòria, Siamajori.

Primu dia de sa cida santa.

28-S’iscravamentu.

29-Prutzessioni de is mistèrius, sa defensa, Gesus mortu, is babballotis, is varonis: Igrèsias 7.

30-Pasca manna, s’atòbiu: Orgòsolo, Orosei, Pauli, Ulìana.

31-Lunissanti: Burtei, Calteddu Saldu 3, Laerru, Òsile, Tàtari, Tzelgu.

Bessida de sant’Efis: Casteddu*.

Santu Bàltolu: Luras*.

Santa Suera: Gonnosfanàdiga 2*.

Santa Maria Crara: Pirri 3*.

Nostra sennora de Castro: Òschiri 2*.

Santa Luchia: Sarule 3*.

Santu Trabadori: Uras 3*.

Santu Giorgi: Palau*.

Nosta sennora de Bonària: Furtei*.

Santa Maria nuraxi: Ballau*.

Santu Chìrigu: Ardaule 2*.

Sant’Antiogu: Pramas*.

Santa Bellina: Nughedu.

Santu Luca: Alzachena.

Santu Lisciori: Musei 2.

Is turronàrgius: Tonara*.

Sant’Elias: Sìligo 3*.

ARBILI ARBILE

1-S’interru de Gesus: Igrèsias.

Santa Marina: Biddanoa Forru*.

Santu Lisciori: Musei*.

Santu Anni: Sètimu*.

3-Santa Crara: Sii.

6-Santu Sidore: Orosei.

Nosta sennora de Tzelgu: Pirri.

Nostra sennora de su sucursu: Pasada 2*.

Santa Reparata: Locu Santu 3*.

Nostra sennora de Vall Verde: S’Alighera, Baddedòria 3*.

Santa Luxia: Assèmini 2*.

Sant’Elias: Sìligo3*.

7-Santu Anni Lasalle: Pauli.

13-Sant’Antiogu: Biddesorris 3*, Gavoi 3*, Gelisuli 2*, Iscanu 2*, Mòguru 3, Neoneli 2*, Partiolla, Pramas Arborea 2*, Sant’Antiogu 4*, Tzèbara, Ulassa 3*.

13-Santa Lughia: Orosei*.

14-Sant’Antiogu e Pantaleu: Partiolla 3*.

Festas de is aràngius: Murera 2*.

Santu Balerianu: Pauli.

Su babbu mannu: Durgali*.

19-Santu Speditu: Otieri.

21-Sant’Antiogu: Murera*.

Santu Giorgi: Donori*, Sindia 3*.

22-Mercadu de sas erbeches: Macumere.

23-Santu Giorgi: Arruinas, Baressa 2, Bosa 2, Bunnannaru 2, Canales, Cuartùciu 2, Lodine, Milis 2, Oniai 2, Onieri, Osini 3, Ovodda, Pau, Pèifigas, Pompu, Putu Majore 2, Segariu 2, Semèstene, Sestu 2, Silìcua, Sii 3, Vitzi 2.

Santa Era: Gonnosfanàdiga.

24-Nosta sannora de Bonària: Casteddu, Cuartu.

Santu Antine: Bunnànnaru 9, Siamajori 2.

Santu Giorgi de Sueddi: Bantine, Cuartùciu, Gavoi, Goni, Gùspini, Itireddu, Mandas, Noragùgume, Nuraxi Nieddu, Nughedu Santa Itòria, Orosei, Partiolla, Perdaxus, Sant’Antiogu, Santu Pantaleu, Segariu, Sestu, Silìcua.

25-Festa de su monti: Assèmini 3.

- S’ispìridu santu: Domus de Maria 3, Gàiro 3, Orane 3, Oroteddi 2*.

Mercau de is pegus: Ollastra Simaghis 3, Triuraghes.

Santu Giorgi: Bunnànnaru, Osini.

Santu Mracu: Berchidda, Bortigali, Fertìlia 2, Giauni 2, Is Ganaus, Lei 2, Ollastra Simaghis 2, Triuraghes 2.

Santa Iusta: Lòiri 2*.

Santu Simoi: Iscroca 2*.

Santu Gabini, Prothu, e Gianuàriu: Poltuddorra 4*.

Santa Zita: Romana 2.

27-Cursas de caddos: Marreri.

Nosta sennora: Màssama.

28-Sa dia de sa Sardìnnia: Festa de s’Indipendéntzia Sarda.

Santu Cristolu: Montresta 2.

Nostra sennora de sas gràssias: Caranniani 2*.

Santa Mariedda: Terranoa 2*.

30-Sant’Imbènia: Cùlliri 2.

Santu Lussurzu: Bòrere.

Mercau de is brobeis: Barùmini.

MAJU MAJU

1-Sant’Efis de Nuras: Casteddu 4, Cuartu 4, Pula 3, Sarrocu 2.

Festa mundiali de is trabballadoris.

Santu Michei de sa faixedda: Sibì.

Nostra sennora de Tzelgu: Tzelgu.

Santu Anni: Altzachena.

Santu Gavini: Biddaècia, Bono*, Tèmpiu.

Santu Migheli: Locu Santu.

Santu Iacu: Thiniscole.

Sant’Arega: Bàini, Dèximu Mannu 2, Gexrei 2, Setzu.

Sant’Alene e Costantine: Luras.

Nostra sennora de Tàlia: S’Ulumedu 3.

Nostra sennora de Cabu Abbas: Terranoa.

Santa Luchia: Bonolva.

2-Santu Frantziscu: Lùbula 8.

3-Santa ruche: Garteddi 3, Oniai.

Sant’Aleni: Sàdili.

Santu Zosepe e Iacu: Itireddu.

Santu Iacu minori: Goni, Silìcua.

Sa torrada de sant’Efis de Nuras: Casteddu.

Santu Iuanne: Alientu*.

Sant’Efis: Talana*.

Nosta sennora de is aràssias: Pramas Arborea, Iersu 2*.

Santu Nicolau: Irgoli 3*, Pauli Gerrei, Luras 2*.

Santu Sidori: Biddexidru 3*, Ortueri 2*.

S’arrosàrgiu: Triè.

Nostra sennora de Tzuàbara: Marrùbiu 3*.

Santa Nàtoria e Itroxa: Telti 4*.

Santa Prisca: Santu Sparau 2.

Sant’Antiogu: Gelisuli.

Santu Sidori e Stèvini: Maracalagonis.

4-Santa Cristina: Paulle 2*.

Santu Iacu: Sant’Antoni de Gaddura*.

Santu Trabadori: Santu Pantaleo

Santu Giorgi: Palau 2*.

Santa Maria: Cozinas 2*.

6-Sant’Antiogu: Sant’Antiogu.

8-Nosta sennora: Aritzo, Boruta, Cuartu, Soramanna, Tàtari.

Santu Migheli: Bilartzi 2, Bono, Ìsili.

Santu Balentinu: Sàdili.

9-Nostra sennora de su rennu: Àldara.

Santu Pedru: Bassacutena 2*.

Santu Pitanu: Gomajori 2, Cossoine 2*, Lanusè.

10-Santu Sidori: Atzara 2*, Frùmini de Cuartùciu, Gùspini, Isprollatu 2*, Tuili.

Santu Bachis: Bolòtana 4, Loceri 2, Telti*, Tèmpiu*.

Santa Itòria: Bonolva*.

Santu Tanielli: Furtei, Làconi*.

Sant’Antiogu: Otieri 2*.

Sant’Antoneddu: Donigala Fenughedu.

Nosta sennora de Fàtima: Sa Calita 3*.

Santu Simplichi: Macumere.

Mercadu de sos pegos: Macumere.

Nostra sennora de sa pache: Monti.

11-Nosta sennora de Munserràt: Tratalias*.

Sant’Antoni de Cunniana: Santu Pantaleo*.

Santu Srabadori: Serdiana 3*.

Nostra sennora de Pompei: Biddaècia 3*.

Santu Sidori: Biddesorris 3*, Bolòtana, Bòtidda*, Sìnnia 4*.

Santu Cristolu: Pèifigas*.

S’ànzelu: Ortzai*.

Nosta sennora de sa nive: Altzachena.

Santu Frenàssiu: Casteddu, Cuartu, Domunoas, Gèsturi, Làconi, Seddori 3, Setzu, Tuili, Turri.

Santa Bràbara: Ulassa 2*.

Santa Cadilina: Pitinuri 3*.

Sant’Andria: Mòdolo.

12-Santu Micheli: Berchidda, Irgoli, Padru*.

Santu Srabadori: Gexrei 2.

Santu Pancratu: Alientu, Sèdini*, Sune 2.

Santu Niassu: Sìmaba.

Santa Bitore: Terranoa 2*.

Santa Iusta: Caranniani 2.

Sant’Antoni: Neoneli.

Santu Nartzisu: Ìtiri.

Sant’Antiogu: Biddesorris.

16-Santu Sidori: Senobrì, Serdiana, Sollèminis.

Nostra sennora de su sucursu: Pasada.

Santu Cristolu: Montresta.

Nostra sennora: Baddedòria.

Santu Bissente Ferreri: Òsile.

Su coru de Gesus: Aristanis 3, Badesi, Biddamanna, Maracalagonis.

17-Santa Iusta: Caranniani, Gèsigu, Santa Iusta 4, Uda 2.

Santu Ambrosu: Làconi.

Santu Gaini, Prothu e Gianuari: Balai 3*, Turalva 3*.

15-Santa Itòria: Baulau 2, Bonolva, Nuraxi Nieddu, Ossi 2, Milis, Santa Itòria, Sèligas, Tissi.

Santu Simplichi, festa de mesu maju: Bassacutena, Perdaxus, Terranoa 3, Thiniscole.

Santu Sidori: Àllai 2, Assou 2, Barùmini 2, Biddanoa Istrisàili, Bidda Spetziosa, Biddesorris, Forru, Furtei, Gèsturi, Giaroi 2, Giauni 2, Isprollatu, Mragaxori 2, Muristenis, Nuragus, Nuràminis 2, Ollasta 2, Orosei*, Ortacesus, Pauli Arbarei, Sant’Andria Frius, Santu Sidori, Siris, Soramanna, Turri, Uda.

Santu Lutziferu: Casteddu.

16-S’ispìridu santu: Àllai.

Sa Ìtria: Àghiu, Noragùgume.

Santu Sidori: Ortzai 2, Serramanna 2, Seis.

Santu Iuanne Nepomutzenu: Romana 3.

17-Santa Luchia: Romana.

Santu Pascali: Santu Pascali 2, Seis.

Santa restituta: Benetuti, Bono, Nule.

18-Sant’Efis de Nuras: Cabuderra 3*.

Santu Sidori: Mandas 2*, Sàgama*.

Su cramene: Ardaule 3*.

Santu Brai: Alientu*.

Santu Millanu: Sestu 3*.

Santu Idu: Biddarega*.

Santu Nenardu: Òschiri*.

Santu Pedru: Baddedòria 3*.

Santu Srabadori: Cuartu 5*.

Festa de maju e de sa cariasa: Ardaule*.

Santu Giorgi: Dèximu Putzu 3*, Gùspini, Santu Idu*, Sueddi 4*.

Santa Maria: Arborea*.

S’ispìridu santu: Domunoas*, Gàiro 3*, Oroteddi*.

S’annuntziata: Vitzi 9*.

Santu Tumeu: Berchiddeddu*.

Santu Micheli: Monti, Sorradile.

19-Santu Nicolau: Ortueri 3*, Pauli Gerrei 3*.

Santu Anni Buscu: Ceraxus 9*.

Nostra sennora de sa pache: Aghiu 2*.

Nostra sennora de s’ena frisca: Putifigari 2*.

Santu Tiadori: Arruinas 2.

Santa Reparada: Lungoni, Tèmpiu.

20-Santa Luxia: Serri 3*.

Santu Lutziferu: Biddaramosa.

Cursas de caddos: Tàtari.

Santu Tatanu: Trie*.

Santu Brenadrinu: Gonnanò 2, Mògoru 3, Busachi 3.

Sa Ìtria: Aristanis 3*, Gèsturi 3*, Maracalagonis 3*, Nureci 3*, Paulle 3*, Porteiscusi*, Noragùgume 7*.

Mercau de is pegus: Serri.

Nostra sennora de Paulis: Uri 3*.

21-Sant’Aleni: Benetuti, Cuartu, Tula 3.

Santu Idu: Biddarega 2*.

22-Sant’Arrita: Aristanis, Cuartu, Nureci, Sàdili, Turri, Mores 2, Torpè 2.

Santa Zùlia: Norghiddo, Pàdria 3, Rebbecu 2.

Santa Margarida: Baràdili 3, Tèmpiu.

23-Santa Luchia: Bonolva, Tortolì 2*.

Sant’Andria e Sidori: Sant’Andria Frius 3.

Santa Maria: Crabas 3, Priatu.

Su babbu mannu: Durgali*.

24-Nostra sennora de sa prama: Bidu Majore.

S’ispìridu santu: Oroteddi 2*.

S’Assunta: Crabas 3.

Santa Maria: Giauni, Nurri, Tratalias 7*.

Santu Sidori: Ardaule*, Biddarega*.

Santa Itòria: Seuni*.

S’ispìridu santu: Turalva 3*.

Santu Giusepi: Biddexidru*, Garteddi.

Santu Giorgi: Gùspini 3*, Partiolla 3*.

Santu Nenardu: Biddaècia 2*, Luras*, Òschiri, Perdaxus 2*.

Nostra sennora de luche: Illorai 2*.

Nostra sennora de sa pache: Buddusò*.

Nostra sennora de Cabu Abbas: Cabu Abbas.

Santa Lisabbeda: Terranoa*.

Santa Cadilina: Su Masu 2*.

Santu Sidori: Biddamatzraxa*, Ortzai.

25-S’ispìridu santu: Domus de Maria 3*, Gàiro 3*, Orane 2*.

Santu Asile: Biddanoa Istrisàili*.

Santu Pitanu: Biddanoa Monteleone*.

Santa ruxi: Uda *.

Sant’Arega: Santu Asibi.

Santu Sidori: Dèximu Mannu 2.

Santa Maria is àcuas: Sàrdara 4*.

Santu Maltine: Santu Pantaleo*.

Nostra sennora de sas gràssias: Tàtari.

26-Santu Simoi: Iscroca 3*.

Santu Màuru: Sòrgono 4.

Santu Niàtziu: Domunoas 2.

Santu Giorgi: Donori 3, Gùspini 3*.

Nostra sennora de sa saludi: Gonnosfanàdiga 3*.

Festa de sa cerexa: Biddexidru.

Nostra sennora: Sossu 3.

Sant’Elias: Padru*.

Santu Bretòriu: Samatzai 3*.

Santu Sidori: Sèligas, Sollèminis 2*.

Nostra sennora de su mare: Orosei 2*.

Nosta sennora: Armùngia 3.

27-Nostra sennora de sas gràtzias: Caranniani.

Santa Iusta: Lòiri 2.

28-Santa Mariedda: Terranoa 2.

Santu Pìlimu e Mìlliu: Bosa 3, Murera 3, Santu Pìlimu.

S’infrorada: Arborea.

29-Nostra sennora de padente: Turalva.

Santu Bachis: Onanie 3.

Santa Bràbara: Foghesu 2*.

Sa nostra sennora: Laerru.

28-Santu Tatanu: Biddanoa Monteleone 3*.

29-Sant’Antoni: Macumere 13.

30-Santa Petronilla: Donigala Fenughedu 3.

Nosta sennora de su coru: Giaroi 2.

Santu Nicolau: Otieri 3*, Ussassa 3.

Santa Maria reina: Totubbella.

LÀMPADAS LÀMPADAS

1-Sant’Àlbara: Òschiri*.

Su corpus dòmini: Abas 2*, Arborea*, Dèsulo*, Ulìana, Piaghe*, Tertenia*.

Santa Bràbara: Brucei 2*, Cabuderra, Santu Asibi 2*.

Festa de sa cariasa: Biddexidru*, Brucei*, Bonàlcado*, Bunnànnaru*, Sèdini*.

Sa trinidade: Codronzanus*, Trinitai.

2-Mercadu de sos caddos: Santu Lussurzu 2.

Sos màrtires: Onne 3*.

Santu Anni Boscu e Santa Maria: Lanusè 3*.

Gesus bonu berbercàrgiu: Bàini 2.

Santa Cadilina: Arrolli 3*, Berchidda 2*, Bono.

Santu Giorgi. Partiolla*.

Festa de is berbecàrgius: Mandas*.

Santu Zosepe: Talandò-Buddusò.

Santa Bràbara: Biddesatu 3*.

Santu Tranu: Locu Santu.

Su tosonzu: Fàrcana.

Santu Elmu: Iersu.

3-Santa Bràbara: Seulo.

5-Su coru de Gesus: Aristanis, Santu Lussurzu, Seddori, Badesi 2*.

Santa Bràbara: Badesi, Biddanoa Istrisàili, Maracalagonis.

8-Sa Ìtria: Arbus 2*, Biddanoa Monteleone 3, Sàdili 2*.

Santu Cristolu: Seui 2*.

Santu Tanieli: Lanusè.

Sant’Anania: Orgòsolo 2*.

Nosta sennora de Vall Verde: Igrèsias.

Santu de is mitzas: Partiolla.

9-Santa Felìxida: Silius 3*.

Santu Giullianu: Biddanoa Tullu 2*.

Ispìridu santu: Turalva.

10-Santu Nenaldu: Monteleone 2, Sant’Antoni de Gaddura, Seti Funtanas.

Festa de sa cariasa: Biddanoa Tullu*, Lanusè*.

Sa Ìtria: Noragùgume 3.

Sant’Antoi: Arruinas 2*.

12-Sant’Antoi de Santadi: Arbus 3*, Bosa, Cuartu, Gùspini 3, Santu Asibi 3, Uras 3.

13-Sant’Antoi de su lillu: Alà, Arbus 3, Aristanis, Baressa, Bonolva, Bòtidda 3, Busachi 3, Carzeghe 2, Crabas 2, Cherèmule 2, Cortoghiana, Escovedu, Fiolinas 2, Frùmini Majori 3, Furtei, Gèsturi, Is Pratzas, Iersu 3, Stressili 2, Ìtiri 3, Laerru, Lungoni 2, Lodè 3, Lòiri-Vacileddu, Macumere 3, Maracalagonis, Milis 3, Mores 3, Nule, Nurri 2, Oniai 3, Osile, Palau, Piaghe 3, Pramàdula, Pramantellu, Sàdili, Santu Tiadori, Sàrdara, Segariu 2, Sèneghe, Simaghis 3, Siris, Sestu 3, Sriugus Donigalla 3, Sossu, Terranoa, Tonara 9, Tzeddiani 2.

14-Santu Asibi mannu: Santu Asibi 3, Sènnaru 2, Biddanoa Istrisàili 2.

- Santu Basili: Orthullè 2*.

Santu Tatanu: Cherèmule.

15-Santu Idu: Santu Idu 3, Gexrei 3*.

Sant’Antoni: Dèsulo*.

Nosta sennora de su bonu caminu: Igrèsias, Lungoni*, Trinitai.

Sas gràtzias: Caranniani.

16-Santu Nicolau de Truddas: Semèstene 2.

Sa Ìtria: Arbus, Guasilla, Gèsturi, Maracalagonis, Porteiscusi.

Santa Suja: Santu Eru Milis 3.

20-Santu Zuanne: Sèdilo 4.

21-Primu dia de s’istadi.

Santu Iubanne: Nùgoro 3.

Santu Tiadori: Stressili, Sriugus Donigalla, Santu Tiadori 2*.

Santu Maurìtziu: Tàtari.

22-Festa de sa cariasa: Erbì 2*.

24-Santu Giuanni, erbeche in su craddarzu: Milis.

Santu Anni: Acuacadda, Alà 2, Àllai, Armùngia 2, Assèmini 3, Baulau 2, Bilartzi 2, Biddexidru 3, Biddamara, Bono 2, Bonàlcado, Bonolva 3, Boruta, Bosa 3, Buddusò 3, Calesera, Carlufuorte, Caranniani, Castiadas, Cùlliri, Domunoas 2, Durgali, Onne 2, Gavoi 4, Gèsturi 2, Iduniu 2, Iscalebranu 2, Ìsili 2, Lodè, Luamadrò 3, Magomadas, Mara 2, Martis 2, Masainas, Monti 2, Mores 2, Nurachi 3, Ulìana, Olia Spetziosa, Ollollai 2, Oroteddi, Ortzai, Orthullè, Otava, Porteiscusi 3, Pula 2, S’Alighera, Samatzai, Santu Anni Sruexu 2, Santu Sparau 3, Sèdilo, Seis, Sènnaru 3, Seui 2, Sètimu, Sinis, Tàtari, Terranoa 3, Teulada, Thiniscole 3, Tramatza, Tzaramonte 3, Ulassa, Ussassa.

Festa de sa cariasa: Bonàlcado 3*.

26-Mustra de is tapissus: Mòguru 15.

Nostra sennora de Munserràt: Tàtari.

Santa Maria: Armùngia.

28-Santu Paulu: Biancareddu, Cardedu 2, Nùgoro, Orgòsolo 3.

Santu Perdu: Abas, Assèmini, Bassacutena, Baunei 3, Ballau, Bosa, Boàtiri 3, Bono, Boruta, Burtei, Buddusò, Bugerru 3, Calesera, Carlufuorte 3, Casteddu, Cuartu 3, Duarche 3, Frodongianus, Foghesu, Gavoi, Giba, Iscanu, Lei, Loceri, Lòcula, Milis, Muristenis, Neoneli, Nule, Nuradda, Nuràminis, Nurri, Nuxis, Ortacesus, Oroteddi, Ovodda, Piaghe, Poltuddorra, Putu Majore, Sabarussa, Sant’Antiogu, Santu Asibi, Bidda Santu Perdu, Sant’Andria Frius, Sètimu, Sibì, Sìsini, Soasa, Terraba 3, Terranoa, Turalva, Tuili, Turri, Tzeddiani, Zuri 3.

29-Sant’Antoi: Sestu.

30-Festa de su casu: Meana*.

Santa Bràbara: Cabuderra 2*.

Santa Itroxa: Sìnnia 3*.

Santu Zuanne istranzu: Oniai 2*.

Santu Tatanu: Tonara*.

Santu Pàulu: Gonnostramatza.

Santu Giorgi: Gùspini.

Santu Anni: Bilartzi.

Santa Luxia: Barrabi.

Santu Pedru: Àldara 3, Biddexidru*, Santu Perdu 3.

Sant Zuanne: Àrthana, Sènnaru, Tzaramonte.

Santu Aini: Poltuddorra.

AXROLAS TRÌULAS

2-Nosta sennora de is aràssias: Calesera, Dèximu Putzu 3*, Irbono 2, Seddori.

Santa Maria de sa rosa: Sèneghe 3.

S’abbìsita a nostra sennora: Siddi 2.

Sa groriosa: Masuddas 3.

3-Santu Tumeu: Berchideddu.

4-Santa Lisabbeda: Sèneghe.

Sant’Austinu: Maracalagonis.

Santu Stèvini: Maracalagonis 3.

Santu Antine, s’àrdia, cursas de caddos a sa pandela: Sèdilo 9. Bòtidda 3, Ollasta Simaghis 2, Pramàdula, Putu Majore 3, Samugheo 2, Sossu 2.

Festa de is piscadoris: Teulada*.

Sant’Elias: Nuragus 3.

Festa de su casu: Mandas.

Santa Luxia: Barrabi*, Seui*.

Nosta sennora de Bonària: Casteddu*.

Santa Maria: Sant’Antiogu.

Mustra de su taulàciu: Assèmini.

Santu Giuanni: Pula.

Istedda de mari: Arbatassa 2*.

Su rimèdiu: Nulvi*.

Santu Tatanu: Dèsulo*.

7-Sant’Elina: Nurri.

Santu Benitu: Lanusè.

9-Mustra de sas corinas: Macumere.

10-Sas tradissiones populares, cantos e mustras: Silanos.

Mustra de sos artizanos: Cùlliri.

Mustra de mandiaris e de is artisanus: Biddamara.

11-Mustra de is artisanus: Cidranu.

12-Santa Nostàsia: Tissi.

13-Nosta sennora de su cramu: Piaghe, Ìnsula Arrùbia*.

Santu Paraminu: Bilartzi 3, Bortigale.

Santa Bràbara: Biddamanna Istrisàili 3.

Sant’Elias: Sèligas.

Sant’Antoni: Piaghe.

Santu Cristou: Tonara*.

Santa Bràbara: Silius 3*.

Is aràssias: Igrèsias 3*.

14-Santu Bustianu: Mamujada 2*.

Santa Luxia: Barùmini 3*.

Nosta sennora de su bonu caminu: Milis 2*.

Sa palzira: Santu Idu.

Santa Bràbara: Sìnnia.

S’àrdia minore, cursa a pedes a sa pandela: Sèdilo.

Sant’Antoni: Piaghe 2.

15-Mustra de sos artizanos e de is turronàrgios: Tonara.

Santu Iuanni: Barì, Sant’Andria de Frùmini.

Santu Chìrigu e Giullita: Carzeghe 2, Norghiddo 2.

Nosta sannora de su mari: Crabonaxa 2.

16-Su cramu: Casteddu, Cramineddu, Cuartu, Cùlliri, Elinu 3*, Mòguru, Nuràminis, Pramantellu 3, Teulada 2, Tzaramonte, Sàdili, Santu Lussurzu, Seui 3*, Sueddi.

17-Santu Sparau, mercau de su prèssiu: Santu Sparau 3.

Santa Marina: Biddanoa Forru 3.

18-Santa Margherida: Elinu.

19-Sant’Aleni: Sìnnia.

Sant’Atzei: Simaghis 5.

20-S’arredentori, festa de sa sìndria: Arborea.

Santa Mragarida: Cidranu, Baràdili 3, Biddobrà 3, Burtei 3, Laerru 3, Samassi 3.

Sant’Elias: Brugu Sant’Elias.

Cuncursu de poesias: Biddanoa Tullu.

Santa Seda: Santu Èngiu, Santa Iusta, S’ùturu.

21-Santu Iuanni: Frùmini de Cuartu 3.

Mustra de sos artizanos de Ogiasta: Santa Maria Navarrese.

S’arredentori: Aristanis 2.

22-Santa Maria Mallena: Aristanis, Amaddalena 3, Ballau 3, Boruta 2, Gomajori 3, Is Pratzas, Lanusè, Nuragus 2, Paulle 4, Tramatza 3, Turri, Ula 4, Uras 3.

24-Sant’Anna: Onieri, Tortolì.

Santu Pòrthulu: Lanusè.

Santu Balentinu: Nuraxi Nieddu.

25-Santu Iacu: Bantine, Goni 3, Iersu 3, Itireddu 3, Mandas 3, Nughedu Santa Itòria, Nuraxi Nieddu 2, Noragùgume, Nureci, Orosei 3, Perdaxus, Serrenti 3, Sestu.

Su cramu: Punta Sèbera.

Santu Iacu e sant’Anna: Muristenis 3, Serrenti, Sollèminis 4.

26-Sant’Anna: Lodè 3, Onieri 3, Arriora 4, Sant’Anna, Tortolì 2.

Santa Bràbara: Igrèsias.

Sant’Anna: Casteddu 2, Iersu, Muristenis, Sant’Anna Arresi 3, Sèligas 3, Tàtari, Tinnura.

Santu Pontzianu e santa Bràbara: Crabònia.

Santu Giuachinu: Terreseu.

27-Sant’Anna: Perdaxus.

Sa Ìtria: Gavoi 3.

Santu Pantaleo: Durgali 2, Macumere 3, Maltis 3, Òschiri, Sossu 3, Terranoa-Santu Pantaleu 3*.

Santu Iacu majore: Goni, Tonara*.

Sant’Arega: Biddobrà.

Santu Martinu: Arriora.

28-Sant’Antoi: Biddanoa Monteleone 2, Tuili 3.

Santa Marta: Gadone 3.

Sant’Antiogu, festa de is bagadias e bagadius: Baunei.

Santu Niàtziu de Loiola: Musei 3*.

Santu Migheli, Rofieli e Gabrieli: Neoneli.

AUSTU AUSTU

1-Santu Gabrieli: Biddamanna Istrisàili 3.

Sant’Antiogu: Arborea, Senobrì 3.

Santu Perdu: Tortolì 3.

Santa Maria: Abbasanta.

Sant’Osèbiu: Casteddu.

2-Nostra sennora de sos ànghelos: Bonolva, Calteddu Saldu 3, Gàiro*, Òsile 3, Ossi 3, Pèifigas 3, Piaghe, Romana 2, Sossu 2.

Nostra sennora de su saucu: Bortigale.

Festa de sa saltitza: Alientu 2*.

Nostra sennora de sa nive: Altzachena, Cùlliri 6, Illorai 3, Pabillois, Piscinas 3, Senobrì 2, Teti.

Santu Istèvene: Bìrori 2, Monteleone 2.

3-Santu Gabrieli: Tonara 4.

Santu Cristou: Lotzorai 3.

Su palu, cursas de caddos: Onne 2*.

Nostra sennora de su mare: Bosa 4*, Palau.

Santu Iubanne: Ulìana.

Santu Chìrigu: Locu Santu 2.

Santu Giusepi: Soasa.

Sant’Antiogu: Bilartzi 3*.

Sa coja maurreddina: Santadi*.

Santa Bràbara: Santu Idu 2.

Nosta sennora de sa nie: Biddamatzraxa 3*.

Nostra sennora de su bonu caminu: Ulìana 2.

Santu Giorgi: Anela 2.

Santu Sisinni: Biddexidru*.

Festa de su binu: Iersu*.

Festa de sa murta: Tolpè.

Festa de su cascas: Calesera.

4-Santu Màuru: Palau*.

Santu Giusepi: Pirri.

Sant’Antiogu e Santa Mariedda: Senobrì.

Santu Domìnicu: Àllai, Càniga.

Su consolu: Orune 9*.

5-S’ànzelu: Neoneli 4*.

Nostra sennora de sa nive: Dèsulo-Tascusì 7, Illorai, Nùgoro 2, Piscinas, Senobrì, Sune.

Santa Maria: Codronzanus.

Santu Costantinu: Giaroi 3.

Santu Austinu: Giaroi.

6-Santu Niàtziu: Giaroi.

Festa de sa carnatza: Boàtiri 2.

Su Serbadore: Nùgoro 5.

Santu Trabadori: Boàtiri 4, Sestu 2.

Santu dòmini, sa trasfiguratzioi: Giauni, Tzrofoliu 3.

7-Santu Sìlthiu: Tàtari.

8-Santu Anni, festa de su piciocu de crobi: Santu Anni Sruexu 10.

Santu Triagus: Siamajori 2, Terraba 3.

9-Festa de sa longa vida: Biddamanna Istrisàili.

Festa de is disterraus: Biddanoa Tullu 10.

10-Santa Bràbara de is minadoris: Bacu Abis.

Santu Nicolau de Truddas: Semèstene.

Santa Itroxa: Stressili 2*.

Santu Sidori: Teulada 2*, Aritzo*.

Santu Larenthu: Bànari 3, Baulau 3, Biddanoa Franca 3, Boroneddu 2, Budune, Mandriola, Mogoredda 2, Pauli 3, Santu Eru Milis 5, Seddori 3, Silanos 3, Soramanna 3, Ussassa 3.

Nostra sennora de su bonu caminu: Tàtari.

11-Santa Crara: Igrésias, Nuradda, Santu Èngiu.

Santa Susanna: Busachi 3, Òsile.

Sant’Antoni, sa festa de su binu: Triè 3.

Festa de sos zòvanos: Ovodda 7.

12-Mustra de is lepas e arresòias: Arbus.

Santa Crara: Sii 2.

Festa de tota idda, cursas de caddos a pareza: Iscanu.

13-Santa Crara: Cossoine 3, Santu Èngiu.

Santa Bràbara de is minadoris: Masua, Nèbida.

Nostra sennora de s’arruga: Nuradda 5.

14-Festa de su soli: Pula.

Santu Nicolau: Narcau 6.

15-Santa Memena: Bosa.

S’assunta: Amaddalena, Aristanis, Bàini, Baunei 5, Bidda Spetziosa, Biddobrà, Bolòtana, Bonolva, Bortigale 3, Calesera, Castiadas 2, Ceraxus 3, Crabas, Crucuris 2, Domunoas 8, Durgali 3, Frùmini Majori 3, Guasilla 3, Gexrei 3, Gùspini 7, Iersu 2, Iscalebranu 3, Li Ranchi 4, Màssama 3, Nule 2, Nulvi 3, Nuras, Orgòsolo 7, Ortachis, Osidde, Otzana 4, Ovodda 2, Partiolla 2, Piaghe 3, Porteiscusi 3, Pula 3, Sant’Andria Frius, Sàrdara, Sòrgono 3, Tàtari, Ùssana 4.

Cursa a s’achixedda: Guasilla.

Nostra sennora de su mare: Magomadas 3.

Sa sartilliedda: Turri manna-Aristanis.

Sa carrela de sant’Antoni: Onne.

Festa de su pische: Li Ranchi.

Nostra sennora de su tòneri: Osini.

Nostra sennora de su mari: Biddeputzi, Magomadas, Maracalagonis, Porteiscusi 3.

15-Festa de mes’austu.

Mustra de pintoris: Bortigale.

Nostra sennora de su mari: Santa Maria Navarrese 5.

Santu Zosepe: Durgali.

Faradda de li candareri, sa feltha manna: Nulvi, Piaghe, Tàtari 2.

Sant’Aleni: Sàdili.

Santu Pàulu beddu, festa de su binu: Monti 5.

16-Santa Mragarida: Pula 3.

Santa Bàrbara: Bunnànnaru 3.

Sant’Arrocu: Forru 2, Ìsili, Seui.

Santu Dòminu: Giauni.

17-Santu Libberadu: Lodine.

Santa Luxia de is montis: Uda 3*.

Santu Sidore: Sorradile, Teulada.

Santu Brai: Igrèsias.

Sant’Antoi: Nugheddu Santu Nicolau*.

Sa Ìtria: Biddamara 4*.

Santu Piu déximu: Dèximu Mannu, Igrèsias 3.

S’assunta: Bessude 4*, Bàini 3*.

Festa de sa murta: Telti.

Nostra sennora de s’altura: Burtei*.

18-Mustra de sos artisanos: Bòrere.

Mustra e mercadu de sos artisanos: Santu Lussurzu 5.

Sant’Aleni: Benetuti, Mulàrgia 3, Tìana 3.

Santa Luxia: Siamanna 6.

19-Santu Pitanu: Biddanoa Tullu 2, Stressili 4, Ùssana.

Festa de s’àxina e de su binu: Olia Spetziosa.

Cuntzertu mannu de launeddas: Biddeputzi.

Santu Còsema e Domiano: Lanusè 2*, Mamujada 3*.

Festa de sa petza de craba: Santa Maria Navarrese.

20-Santu Tiadori: Sriugus Donigalla 3, Stressili.

21-Santu Lussurzu: Bòrere 3, Frodongianus 3, Gàiro, Nuràminis 3, Romana, Santu Lussurzu 4, Tortolì, Ulìana 7.

Santu Piu détzimu: Li Punti.

22-Santa Maria de giossu: Atzara 2.

Su coru de Maria: Aristanis.

25-Mustra de sas siendas de Gaddura: Berchidda.

Sant’Austinu: Casteddu 5, Murera 3, Sant’Austinu 3.

26-Nosta sennora de Bonària: Marceddì 7*.

Santu Lisciori: Arbus, Gàiro 3*, Santu Idu*, Tortolì 4*.

Santu Brai: Furtei 2*.

S’arredentori: Nùgoro*, Pauli.

Santu Giorgi: Arruinas 2, Orthullè 3*.

Sant’Aleni: Cuartu, Gàiro, Gonnanò, Matzàcara, Thiniscole 2, Sìnnia 3*, Tula.

Nosta sennora de s’arrosàriu: Sa Baronia 3*.

Santu Basili: Ollollai.

Santu Pòrtulu: Gonnacodina 4, Frussio 2, Meana, Ollollai 3, Ortacesus 3, Ossi 2, Useddus 2.

S’istrumpa: Ollollai.

Santa Àlbara: Bonolva.

Santa Memena: Ortacesus.

27-Sa defensa: Lòcula.

Santu Iacu: Furtei, Partiolla.

Santu Srabadori: Ceraxus, Sestu.

Santa Luxia: Siamanna.

Nosta sennora de Cracaxa: Mòguru.

26-S’Àngius: Osidde.

Santa Bràbara: Ortzai 4.

Santu Pòrthulu: Ollollai.

27-Santu Giusepi: Ìsili 3, Silìcua.

28-Sant’Austinu: Abbasanta 10, Alà 3, Armùngia, Elinu, Erbì 3, Murera 4, Nurachi-Sinis 3, Pauli Arbarei 3, S’Alighera 2, Sindia 2, Sossu.

Santa Lughia: Macumere.

Santu Iubanne: Oroteddi 3, Pabillois 3, Samatzai 3, Santu Asibi.

29-Sant’Archelau: Frodongianus 3, Arborea.

Santu Giorgi: Pèifigas.

Santa Sabbina: Patada 4.

Santu Giuanni, su nènniri: Barì 3.

Santu Tatanu: Alà.

Santu Zuanne: Biddanoa Monteleone 3, Budune, Crabas-Sinis 3, Mores, Òschiri, Pabillois, Samatzai, Santu Anni Sruexu 3, Ussassa 2.

30-Santu Frenàssiu: Làconi 7, Setzu 3.

Sant’Aleni: Gàiro, Sìnnia.

Santa Rosa: Alà.

Is aràssias: Samatzai.

Santu Basile: Bolòtana.

31-Santu Trabadori, cursa de is scrutzus: Santu Trabadori-Crabas 9.

Santu Pàrdimu: Bidda Spetziosa 3*.

Santu Bustianu: Teti 8*.

Su cràmene. Orune 9*.

Santu Anni: Tramatza*.

Santu Lisciori: Musei*, Santu Idu.

Sant’Antoni: Baddedòria*.

Nosta sennora de Bonària: Sant’Antiogu, Marceddì.

Santu Niàssiu: Gonnanò*.

Santa Bràbara: Bidumajore 2*.

Festa de s’aligusta: Nèbida*.

Sant’Arremundu: Goni, Bono 5.

Santu Bissenti Ferreri: Àrthana 3*, Sìligo 3.

Santu Brai: Partiolla 3*.

Santu Frassòriu: Cuartu.

Santu Giusepi: Igrèsias 3*, Silìcua 2*.

Nostra sennora: Lòcula 3, Santu Basili, Maracalagonis 2.

Santa Luxia: Muristenis 3*.

Sant’Antiogu: Iscanu 2.

Santu Basili: Maracalagonis.

CABUDANNI CABIDANNI

1-Festa de sos piscadores: S’Alighera.

Sant’Ofèmia: Lollove.

Santu Basili: Bolòtana 2, Nughedu Santa Itòria, Ollollai 3, Samugheo 3, Sèdilo 2, Sèneghe, Serri 2, Sorradile.

Mercau de is pegos: Samugheo.

Santa Prisca: Pau 3.

Santa Luchia e Tatanu: Berchidda 3.

Sant’Antoni: Sant’Antoni de Gaddura.

Nostra sennora de sas gràtzias: Palau 7.

Santa Suja: Tertenia 3.

Santu Bissenti: Silius, Pauli Arbarei, Siris 3.

Sa coja ceraxina: Ceraxus.

Santu Crispu: Biddobrà.

3-Sant’Arrosa: Nurri 3.

Santu Gragori mannu: Pirri 2.

4-Sant’Arresulia: Baressa 3.

Sant’Atzolu: Sìnnia.

6-S’arrimèdiu: Aristanis 3, Tinnura 2.

Santu Niàtziu: Soramanna*.

7-Santu Pòrthulu: Silanos 3*.

Santa Reparata: Lungoni 2.

Santu Sidore: Tèmpiu 2*.

Santu Cristolu: Irbono*.

Nostra sennora de sa salude: Ìtiri.

Santu Marcu: Lei 4, Triuraghes 3*.

Nostra sennora reina de Gaddura e santu Zosepe: Locu Santu 3.

Nosta sennora de Monserràt: Barì 3, Biddaramosa 3, Brucei 3, Gelisuli 3, Giauni 3, Is Pratzas 3, Ulìana 3, Pauli 3.

Santa Maria: Furtei 7, Pompu 3, S’Alighera, Sriugus Donigalla 3, Tèmpiu 3.

Santu Basili: Aritzo 2*, Sètimu.

Santu Trabadori: Meana, Crabas 2.

Mustra de sos tapissos: Nule.

S’arrimèdiu: Marrùbiu.

Sant’Antoi: Sàgama*.

Sant’Àlbara: Bonolva*.

Santa Marta: Talana 3*.

Sant’Efis: Bono.

Santu Perdu: Sètimu 3.

Santu Gregori: Sàrdara.

Santu Nicolau: Santadi 3*, Lùbula 2.

Santu Sidore: Laerru, Nulvi*.

Sant’Asibi: Dèximu Putzu , Tzeddiani.

Santu Millanu: Sestu 5, Tortolì 3.

Santa Reparada, su brou de sas concas: Buddusò 2*.

Santa Maria de Angiàrgia: Forru 3.

Santa Luchia: Laerru*, Lodè 3*, Terranoa 3, Useddus 2*.

Santa Maria: Tonara 3*, Ulassa 2.

Nosta sennora de Tratalias: Gonnesa.

Sant’Antine: Paulle 2.

9-Su creu: Partiolla.

Nostra sennora de bonària: Sant’Antiogu 2.

Nostra sennora de sas gràssias: Palau 7*.

Santa Maria iscalas: Cossoine 2*.

Nostra sennora de sa salude: Ìtiri 3.

Su meràculu: Lùbula.

Santa Maria de Trempu: Bilartzi.

Maria pitzinna: Bonolva 3.

Nostra sennora de Tzelgu: Tzelgu.

Sant’Antoi: Sant’Antoni de Gaddura 3*, Segariu*.

Nostra sennora de Gonare: Orane 9, Sarule 9.

Santa Maria de Cèpola: Cuartu 4.

Nostra sennora de Seunis: Tiesi 3.

Nostra sennora de su sucursu: Macumere 5.

Su cramineddu: Pramantellu 3*.

Santu Nicolau e santu Sidori: Aritzo, Santadi 3*.

Santu Lussurzu: Bòrere.

Santa Maria: Abas 3, Amaddalena, Atzara 2, Biddamara 2, Bidu Majore 2, Brucei 3, Crabonaxa 3, Cuartu, Furtei 8, Ortueri 2, Pompu 3, Samassi, Seddori, Serramanna 3, Sorradile 2, Sriugus Donigalla 3, Tàtari, Tiesi 4, Tratalias, Uda 3, Ulassa 2, Ùsini 3.

Su rimèdiu: Àllai, Aristanis 3, Giba, Guasilla, Orosei 9, Siapicia 3.

Sant’Antoi: Tinnura.

Sas gràssias: Cùlliri 2.

Nostra sennora de Corti: Sindia 2.

Nostra sennora de Cea: Bànari 3.

Nostra sennora de Interrios: Biddanoa Monteleone.

Nostra sennora de monte Arana: Bunnànnaru.

Maria pitzinna: Carzeghe, Nule 3, Tèmpiu 3, Bonolva 3.

Santa Maria de sos ànghelos: Tolpè 3.

Nostra sannora de Sibbìola: Serdiana 3.

Nostra sennora de Coros: Tula 3.

Nostra sennora de Sinne: Oroteddi 3.

Santa Luchia e Demèrio: Òschiri 4, Serri 3.

9-Nostra sennora de su saucu: Bolòtana 2, Bortigale 11.

Santu Zosepe: Tula.

Sa defensa: Iltintinu 7.

Santu Tiadori: Sindia, Sossu.

Su coru de Gesus: Seddori.

Sos frores de sos montes, poesias: Austis.

Santu Demèriu: Aritzo.

10-Santu Nicolau: Cidranu 3, Baressa 2, Illorai 3, Santu Eru Milis.

Nostra sennora de totus sos santos: Iscanu.

11-Cursas de caddos a sa ruche: Altzachena 2.

Santu Libberau: Iscroca 3.

Santa Itòria, festa de s’àxina: Serri 2.

Festa de sa becesa: Làconi.

12-Su rimèdiu: Otieri, Tinnura.

Santu Trabadori: Foghesu 2, Gexrei 4, Meana 4, Ussassa 3.

Cumìntzat s’annu po is messajus.

15-Sant’Aleni: Gonnanò, Sàdili.

Nostra sennora de su bonu caminu: Gàiro 3.

Santa ruche: Macumere.

Santus Erriu e Sirbano; cursas de caddos a pareza: Iscanu 3.

Sa santa famiza: Terranoa.

Sa gruxi de Nicodemu: Aristanis 3.

Santu Bissenti Ferreri: Sìligo.

S’adoloriada: Crabònia 3*.

Santa Luxia: Nuradda.

Santu Sidore: Pèifigas 2.

Nostra sennora de su riscatu: Lodè.

Su coru de Maria: Tàtari.

Nostra sennora de sa passièntzia: Uri 3.

Is aràssias: Sueddi.

16-Sa solitùdine: Nùgoro.

Sant’Aleni: Cuartu 4.

Su remèdio: Orosei 9, Giba 3*.

Nostra sennora de monte Alma: Nulvi 2*.

Santu Srabadori: Tortolì*.

Santu Marcu: Lei 4*.

Nostra sennora de sa nive: Altzachena 3*.

Mustra de pintoris: Giba.

Santu Màuru: Gèsigu 3 *.

Nostra sennora de Cracaxa: Mòguru 3.

Nostra sennora de rennos altos: Bosa 2.

Sant’Asibi: Dèximu Putzu 2*, Dèsulo 3*.

17-Cursas de cuaddus a s’Arrodia: Aristanis.

Santu Còsema e Domiano: Ardaule 3*.

Santa Maria: Monteleone.

Santu Lisciori: Pabillois 3*.

Santu Frantziscu: Barùmini.

Mustra de is artisanus: Porteiscusi.

Santu Chipriano e Cornèlio: Durgali 6.

Nostra sennora de sa salude: Ìtiri.

Santa Ofèmia: Lollove 2.

Santa Luchia, sa festa manna: Nurachi.

18-Santa Sarbana: Silanos 9*.

Santu Millanu: Biddanoa Truschedu 3, Samassi 3.

Santu Frantziscu: Barùmini 3.

S’adoloriada: Biddesorris.

Santu Nicolau: Sorradile 2.

Su remèdiu: Nule 3.

Santu Chìrigu: Buddusò.

Nostra sennora de Bonacatu: Bonàlcadu 7.

19-Primu dia de otonzu

Nostra sennora de su bonu caminu: Gàiro 3*.

Santa Luchia e Sidore: Bultzi 2*.

Sant’Arènneru: Casteddu.

Santu Illanu: Serbariu 4.

Santa Mragarida: Silìcua 3*.

S’adoloriada: Ortueri 2*.

Santu Gironi: Cabuderra 3*.

Santa Luxia: Assou 3*, Pauli Gerrei 2*, Serri 4*.

Sant’Antoni: Austis 3*.

Santu Gavini: Monti 3*.

Santa Maria de Bonuighinu: Mara 2*.

Santu Serbadori: Boroneddu 3*.

Santu Sidore e sant’Antoni: Altzachena 4*.

Santu Pascale: Nulvi 2*.

Santu Sidori: Tzeddiani*.

Sant’Antoni: Romana.

Santu Pantaleo: Terranoa*.

Santu Sidore, Larenthu e Frantziscu: Caranniani 4*.

Santu Matheu: Lùbula, Piaghe, Tzaramonte 2, Vitzi 2.

Sant’Ambrosu: Buddusò.

Sa defensa: Donori*.

Santo Còsema e Domiano: Seulo.

Santu Tatano: Telti 9*.

Sant’Efis: Aristanis 4*.

21-Cursas de caddos: Biddamanna.

Santu Màuru: Bàini.

Sa defensa: Cuartùciu 3*.

Santu Maurìtziu: Calesera 3, Ìtiri 2.

Santa Tiresa: Santu Èngiu 3.

Sant’Aitroxa: Sarrocu*.

Santa Maria is àcuas: Sàrdara 4*.

Santu Niàssiu: Norghiddo, Santu Asibi.

26-Santu Matheu: Mont’Arbu-Lùbula 2.

27-Santu Lisciori: Ollasta 2.

Santa Nastàsia: Buddusò 5.

26-Santu Còsema e Domiano: Anela 3, Bosa 2, Burtei, Giave 6, Lanusè 2.

26-Santu Còsimu e Domianu: Arbus, Gonnosfanàdiga, Mamujada 9, Nughedu Santu Nicolau 3*, Nuchis 3, Seis 3, Seulo 3, Sìnnia 5, Sueddi 3, Tratalias, Triè 2.

Santu Bissenti: Arrolli 4*.

Santu Pontziano e Migali: S’Alighera 4.

Su meràculu: Vitzi 4.

Sant’Arega: Biddobrà 2*, Dèximu Mannu 5*.

Sant’Antoni: Biddanoa Monteleone.

Santu Pancratu: Bultigiata 3*, Sune.

Su remèdiu: Otieri 3*.

Santu Frenàssiu: Norghiddo 3*.

Santu Bissenti Ferreri: Arrolli 3, Àrthana 3, Sìligo.

27-Nosta sennora de sa saludi: Putu Majore, Silius 3*.

Santa Vida: Simaghis*.

Santa Suera: Santa Iusta 3*.

Mustra de caddos: Fàrcana.

Santu Micheli: Aritzo, Bànari, Barì, Biddanoa Istrisàili, Biddesatu, Bono, Forru, Gonnosfanàdiga, Gonnatramatza, Stressili 3, Nughedu Santu Nicolau, Nurri, Ollollai, Padru, Santu Eru Milis 2, Siddi 3, Sorradile 2, Tadasune 2, Talana 2.

Santa Maria bonu trau: Macumere 3.

Santu Gironi: Ussassa 3.

Santu Nicolau: Lùbula.

28-Santu Gironi e Migheli: Barì 3.

Santa Maria: Alientu*.

Sant’Elias: Barùmini.

Santu Asibi: Santu Asibi*, Sèdilo, Sìnnia*.

Sant’Arremundu, s’acodradura: Sèneghe.

Sant’Arremundu: Bono, Goni, Samatzai, Senobrì.

Santu Pàulu, sa festa manna: Tèmpiu 3.

Santu Brai: Partiolla 3.

Sant’Antiogu: Iscanu*.

Santa Luxia: Muristenis 3*.

Su cràmene: Orune 3.

Sant’Austinu: Sant’Austinu 10.

Santa Suja: Làconi.

LADÀMINI SANTU AINE

1-Mustra de su suelzu: Caranniani 15.

Santu Gavine: Bòrere.

Sant’Antoni: Pàdria 2.

Is 256 annus de is tabbarchesus: Carlufuorte.

4-S’arrosàriu: Biddexidru, Mandas, Nùgoro 6.

Nosta sennora de sa saludi: Masainas 4.

Santa Bàrbara: Bonolva 2.

Santa Vida de s’arrosàriu, sa festa nosta: Domus de Maria, Gèsturi 3*.

Santu Frantziscu: Alà 2, Alientu 3, Biddexidru, Biddanoa Forru 3, Bonolva, Cossoine, Fiolinas 3, Masuddas 2.

5-Santu Bachis: Bolòtana 3.

Su rosàriu: Àghiu*, Biddexidru, Casteddu*, Luras*, Sèdini 2*, Triè*.

6-Santu Sidori: Gùspini, Sèdini.

Nostra sennora de su bonu caminu: Igrèsias, Luras*.

Santa Vida: Ballau 4*, Biddamara 3, Gonnanò*, Sèligas 3*, Serrenti 4*, Sìmaba 2*, Soramanna*, Terraba 3*.

Santa Ìtara: Àghiu*.

7-Sa melzede, festa de sos massalzos: Tàtari.

8-Sant’arreparada: Useddus 3, Narabbuia 3.

Santu Balentinu: Sàdali 2.

Santu Bachis: Telti.

Sant’Antoni: Sèdini.

Santu Frantziscu: Luras.

10-Nosta sannora de is aràssias: Sriugus Donigalla, Thiniscole 4*.

11-Su rosàriu: Pàdria, Thiniscole.

13-Santu Gragori mannu: Sabarussa 2*.

Santu Bachis: Telti 2*.

Santa Vida: Asui 3, Biddesorris 4*.

Santu Taniele: Orane 3.

14-Nosta sennora de Pilar: Biddamatzraxa 3*.

Nostu sennori de Praga: Aristanis*.

Santa Itroxa: Biddeputzi 3*.

Santu Pedru: Baunei*.

15-Santu Frantziscu: Onanie 4.

Santa Bràbara, festa de sa carnatza: Sabarussa 7.

Santa Teresa e santu Sidori: Lungoni 4.

Santa Suja: Mragaxori 3.

16-Festa de su sitzigorru e de sa fai: Crabònia.

S’ispìridu santu: Soddì.

Santa Tiresa: Gèsturi 2.

17-Santa Rosalia: Benetuti 3.

Santu Demètriu: Sindia 2.

18-Santa Daga: Sindia.

Santu Luca: Mràxini Arrùbiu.

19-Santa Maria de Orrea: Santu Idu 5*.

Sant’Antoni: Turalva.

20-Sant’Amadori: Gèsigu 4*, Lungoni.

24-Santu Serafinu: Bilartzi 3.

25-Santu Giorgi: Lodine.

26-Santu Gabini, Prothu e Gianuàriu: Bancali, Crabonaxa, Elinu, Gavoi, Illorai 2, Isprollatu, Is Ùrigus, Monti, Muros 3, Poltuddorra.

27-Nosta sennora de su bonu caminu: Igrèsias 4.

Santu Luisu: Tissi 2*.

Santu Lisciori: Ceraxus 2*.

Crist’urrei: Arborea, Baddedòria.

Sa castanzada, mustra de sos artisanos: Aritzo 2.

28-Santu Gistadeu: Sa Illeta.

29-Santu Nartzisu: Biddeputzi, Furtei, Serbariu.

30-Santu Sadurru: Casteddu, Ìsili.

31-Is animeddas: Dèximu Putzu .

DÒNNIA SANTU SANT’ANDRIA

2-Is animas de su purgadolzu: Laerru*.

5-Santu Stèvini: Maracalagonis.

6-Santu Nenardu: Duarche, Monteleone, Serramanna 3, Setzu, Su Burgu 3.

7-Santu Srabadori: Ceraxus 3, Serdiana.

8-Santu Tiadoru: Arruinas, Serdiana.

9-Santu Trivoni: Onanie.

11-Santu Maltinu: Arriora, Àrthana, Bessude 2, Santu Pantaleo.

Santu Martinu, festa de sa fai: Seddori 2.

Santu Còsema e Damiano: Triè.

12-Santa Nostàsia: Sàrdara 2.

- Santu Dedegu: Santu Lussurzu, Ìtiri.

13-Sant’Antiogu: Àrthana, Atzara, Austis, Otieri, Pramas Arborea, Sant’Antiogu, Ulassa.

15-Nosta sennora de su scrau: Carlufuorte 2.

Nostra sennora de su bonu caminu: Patada.

17-S'arrosàriu, festa de su dexeseti: Bidda Spetziosa.

21-Nostra sennora de is gràssias: Nùgoro.

22-Santa Cilla: Casteddu, Barì, Iscroca.

25-Santa Cadirina: Abbasanta 2, Durgali, Mores, Pitinuri.

28-Santa Cilla, festa de sa canciofa: Calesera, Samassi.

29-Sant’Andria: Frùmini de Cuartu 3, Gonnesa, Mòdolo, Sèdini.

30-Sant’Andria: Bìrori, Bolòtana, Bono, Biddanoa Truschedu 2, Cherèmule 2, Locu Santu, Sant’Andria Frius 2, Sennarìolo 2, Tortolì, Ula.

Santu Sidore: Sèdini, Serdiana.

IDAS o NADALE PASCHIXEDDA

1-Santu Loi: Tàtari.

2-Festa de sa pulenta: Arborea.

Santu Silvaru: Li Ranchi.

3-Santu Ormai: Bidda Spetziosa.

4-Santa Bràbara: Bacu Abis, Biddexidru, Furtei 2, Giaroi, Gonnosfanàdiga, Ingurtosu, Iscalebranu, Monteponi, Narcau, Nèbida, Nureci, Ortzai, S’Alighera, S’Argentiera, Senobrì.

6-Santu Micheli: Tadasune.

8-Santu Nicolau: Cidranu, Baunei, Bultigiata, Gùspini, Irgoli, Lòiri, Murera 2, Màssama, Narcau, Ortueri, Otzana, Pauli Gerrei, Santadi, Santu Eru Còngius, Semèstene, Siapicia, Sìmaba, Tadasune, Tàtari.

Sant’Ambrosu: Làconi, Pauli.

Nostra sennora Intermontes: Itireddu.

Festa de s’olia: Gonnosfanàdiga*.

Festa de sa saltitza: Sìligo.

Festa de sa canciofa: Samassi*.

Sant’Arreparada: Narabbuia.

13-Santa Bràbara: Crabas.

Santa Luchia: Assèmini, Arixi, Barrabi, Bidumajore, Calesera, Ceraxus, Cuartu, Frussio, Isprollatu, Lungoni, Mandas, Maracalagonis, Masuddas, Nurachi 2, Orosei, Ortacesus, Òschiri, Sàdili, Santadi, Santu Èngiu 2, Sarule, Siamanna 2, Tàtari, Tèmpiu, Thiniscole, Tortolì, Triè, Uda, Ula, Ùssana 2.

14-Santa ruche: Tàtari.

Santa Ìtara: Silius.

21-Primu dia de s’ierru.

23-Santa Itòria: Santa Itòria, Sarrocu, Seuni, Sìligo, Telti, Tiesi, Tissi.

25-Paschixedda o Nadale.

26-Santu Iubanne: Iduniu.

31-Ùrtima dia de s’annu.

francudefabiis
© RIPRODUZIONE RISERVATA