17 binos de Sardigna premiados dae su “Gambero Rosso”

Tra sas bides su "Cannonau" e su "Mandrolisai DOC"
25 Settembre 2023
aprofundimentos

Aprofundimentu de su lunis - Isola de Sardigna, est a nàrrere terra de bides e de binos de primore. A lu sutalineare est, in die de oe, su "Gambero Rosso", chi at detzisu de dare unu reconnoschimentu importante a 17 binos de Sardigna. Gosi podimus nàrrere ca sa sos binos sardos sighint a èssere bellos meda e ca unas cantas etichetas batint a domo su reconnoschimentu màssimu dadu dae sa “Guida Vini d'Italia 2024”, sa ghia “Gambero Rosso” chi at a èssere presentada su 15 de su mese de ledàmine chi at a bènnere in Roma. L'ischimus hiai: sos produtos de primore de su territòriu sardu sunt unos cantos, suntu unu prus bellu de s'àteru, e tra custos produtos, su binu at dae semper unu ruolu de importu mannu.

Durante sos ùrtimos annos sunt istados medas sos prèmios otentos dae sas etichetas de binos produidos in Sardigna. Ma sa cosa prus importante est ca sas ampullas chi amus a numenare in custa nova sunt istadas reconnoschidas dae su "Gambero Rosso", chi est un'editore nodidu in totu su mundu pro ite est una organizazione chi ischit su fatu cosa sua in su campu de sos mandigos e de sas bèvidas.

Non amus acabadu: bisongiat a dare càrchi àtera informatzione.

Sa primu cosa chi amus a sutalineare est ca tra sas bides premiadas bi sunt su "Cannonau" e peri su "Mandrolisai DOC". Ma tocat peri a pretzisare ca sunt lòmpidas cunfirmas finas pro sos binos nieddos fatos cun Muristellu e Carignano.

E su binu biancu? Su binu biancu “binchet” cun su Vermentinu, siat cussu produidu in Gaddura siat cussu produidu in àteros logos de Sardigna. Faeddamus de unu biancu chi dae semper rapresentat unu produtu famadu in totue. Ma b'est finas una novidade chi lompet dae sa bidda de Serdiana. Faeddamus de su reconnoschimentu dadu a “Bessiu”, unu binu biancu fatu cun àghina Nascu.

Est importante elencare sos binos premiados cun sos “Tre Bicchieri” dae sa “Guida Vini d'Italia 2024”. Lu faghimus inoghe etotu:


“Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Riserva 2019” de sas “Tenute Sella & Mosca”;

“Cannonau di Sardegna Barrosu Franzisca Riserca 2020” de “Giovanni Montisci”;

“Cannonau di Sardegna Cl. Dule 2020” de sa “Cantina Giuseppe Gabbas”;

“Cannonau di Sardegna Le Anfore 2021” de sa “Tenute Olianas”;

“Cannonau di Sardegna Perda Rubia 2020” de sas “Tenute Perda Rubia”;

“Carignano del Sulcis Buio Buio Riserva 2020” de sa “Cantina Mesa”;

“Ghirada Fittiloghe 2020” de sa “Cantina VikeVike”;

“Mandrolisai Rosso Fradiles 2021” de sa “Cantina Fradiles”;

“Nasco di Cagliari Bessiu 2021” de s'“Azinenda vitivinicolaAudarya”;

“Sobi 2021” de s'“azienda vitivinicola Bentu Luna”;

“Stellato Vermentino 2022” de sa “Cantina Pala”;

“Su' Nico Bovale 2021” - de sa “Cantina Su'Entu”;

“Turriga 2019” de s'“azienda vitivinicola Argiolas”;

“Vermentino di Gallura Superiore Kramori 2022” de sa “Cantina Saraja”;

“Vermentino di Gallura Superiore Maìa 2021” de sa “Società agricola Siddùra”;

“Vermentino di Gallura Superiore Sciala 2022” de sa “Cantina Surrau”;

“Vermentino di Gallura Superiore Sienda 2022” de s' “azienda vitivinicola Mura”.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aprofundimentos

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22

Image
ras