Incendius: Cgil, "Nesciuna fatalidadi est unu disignu criminali"

27 Argiolas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 27 de su mes''e argiolas - "Est evidenti ca candu su fenòmenu tenit misuras comenti cussas registradas in custas diris, no podeus nai ca seus a facc''e una fatalidadi o una casualidadi. Esistit seguramenti unu disignu criminali aprontau po colpiri unu patrimoniu ambientali de bellesa meda manna e no andat trascurau ca is incendiarius ponint fogu cun s'isperu de pòniri in motu interessus de lucru de varia natura". Est cantu narat su segratariu de sa Flai-Cgil a pustis de is incendius chi in is diris passadas ant causau duus mortus e devastau sa Sardigna de Tramuntana a Meridioni. "Nau custu - ispiegat su sindacalista - tocat a si dimandai si s'aparìciu postu in pei de sa Forestali siat in gradu de fai fronti a custus apretus mannus, si puru su Sottosegretariu a sa Presidenza de su Consillu de is Ministrus, Guido Bertolaso, at nau ca ddoi funt stetias mancanzias in s'organizzazioni primmaria de is interventus. Evidentementi calencuna cosa no est andada beni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA