Polìtica

politica
14 Fiàrgiu 2020
Est stètia presentata mèrculis 11 de su mesi de fiàrgiu s’interrogazione chi pertocat a sa transida de materiali de gherra de produtzioni RWM in is carreras de su comunu de Casteddu. S’iscopu est de cumprèndiri calisiat s’atentzioni chi tocat a ponni in su casu de intzidentis, calisiant is pianus de [...]