Polìtica

politica
6 Martzu 2016
Riferimento: Unione Sarda 5 marzo 2016 Comitato Sardo Gettiamo Bsi Comunitcato stampa Cagliari 6 marzo 2016 Rivelazione segreti militari, accusa ai tre giovani: anche Capitanerie ed Enav diffondono stessi "segreti". Oscuriamo i loro siti? Sollecitiamo Procura della Repubblica e forze dell'ordine a [...]
15 Fiàrgiu 2016
(IlMinuto) - Cagliari 15 febbraio - “La Regione blocca un luogo che porterebbe benessere alle persone con sofferenza mentale”. Sono le parole durissime diffuse dalla cooperativa A.S.A.R.P. UNO fondata dai familiari Asarp nel 1995 e presieduta da Stefania Matta. “La Comunità Terapeutica “Franca e [...]
16 Gennàrgiu 2016
(IlMinuto) - Cagliari, 16 gennaio - Una querelle spiacevole quanto paradossale, quella che ha visto come protagonista il consigliere comunale capogruppo “Indipendentisti Uniti” Alessandro Cauli, “vittima” di un like messo su un post facebookiano antifascista. Bersaglio, come purtroppo spesso accade [...]
14 Gennàrgiu 2016
(IlMinuto) – Casteddu, 14 de ghjnnagghju - Pa lu D.Lgs rigaldanti lu Sblocca Italia riffirutu all'incinnarimentu di l'alga, sigundu lu Ministru à l'Ambienti italianu Poletti era nizissàriu fa lestru Era lu cumenciu di capidannu e à lu caminu priiduto pa l'incinnaramentu - rinfolzu pa 2,5 milioni di [...]
7 Mese de idas 2015
(IlMinuto) - Casteddu, 7 de Natali - Lu passu indaretu di lu Sacru Cori è una di chissi nuitai chi no arreani dugna dì. Dapoi di la cuncissioni di Rinagghju a cumenciu d'annu, Efisio Coni, parracu di lu Sacru Cori, ha fattu sapè lu ritiru di lu prugghjettu pa Rinagghju. Intinzioni manni chi aiani [...]
23 Onniasantu 2015
(IlMinuto) - Casteddu, 23 de Li Santi - Si illi mesi passati innant' a lu manegghju comunali di Poltu Turra si pudia faiddà di cuntierri e irrasgiunati politichi, cun leghi ispissu folti tra lu M5S matessi e l'olgani d'infulmazioni, ogghj l'aria chi si rispira in paesi è più pisuta di lu solitu. In [...]
19 Onniasantu 2015
(IlMinuto) - Casteddu, 19 de Li Santi - Tempi mali pa li traspolti da e pa la Saldigna. Da l'innariata CIN-Tirrenia di Onorato/Moby a lu sittori aereu cu la Ct-2 iscaduta lu 25 di santigaini, la Ghjunta Pigliaru faci sapè chi trabadda a un prugghjettu nou, s'arrea a la chistioni Saremar: guàsi 200 [...]
27 Ladàminis 2015
(IlMinuto) - Casteddu, 27 de Li Santi - Sighini in tutta la Saldigna dispùtti e muimenti contr'a l'occupazioni militari e l'enolmi addistramentu NATO, la Trident Juncture chi, sigundu cantu ammunistatu da l'Aeronautica Militari a làmpata, si saria douta abulì pa la palti chi rigaldàa la Saldigna. La [...]
8 Argiolas 2015
(IlMinuto) - Casteddu, 8 de tìula - Tèmpiu Pausania. Zittadini timpiesi inzivuti pa lu solitu dissilviziu idricu pa un guastu a un mutori di la stazioni di pompagghju di Monti Ruju. Passata ora di gustatu di luni, scelta in locu in umbè di casi e attivitai cummelciali di lu centru gaddhuresu [...]