Noi sindigus sadrus consignat a su Ministru de s'"Ambiente" s'appellu de Greenpeace po tutelai is "Bocche di Bonifacio"

29 Cabudanni 2009
(IlMinuto) – Casteddu, 29 de su mes''e cabudanni - Ottèniri una protezioni efficaci de s'ecosistema de is "Bocche di Bonifacio". Cun custu obbiettivu s'associazioni ambientalista Greenpeace, noi síndigus sadrus e su presidenti de sa provìnzia de Tarranóa-Tèmpiu ant a consignai - oi in Roma - un'appellu a su Ministru de s'"Ambiente". Is sustenidoris de s'appellu, si podit liggiri in d'una nota, ant informau prus de una borta su Ministeru de s'iniziativa e ant pediu a su Ministru un'atóbiu cun s'organizzazioni e is rappresentantis de is logus interessaus, senz'arricciri nesciuna risposta. "Is síndigus - precisat sa responsabili de sa "Campagna mare" de Greenpeace Giorgia Monti - funt dimostrendi de pigai meda seriamenti sa protezioni de s'ecosistema marinu de is "Bocche di Bonifacio" - dezzidendi de bènniri personalmenti a fai is proprias richiestas a su Ministru. Seus fiduciosus, biu s'impegnu dimostrau de is comunidadis interessadas, ca su Ministru at a azzetai un'atóbiu".
© RIPRODUZIONE RISERVATA