"Piano casa": Deliperi (Gig) annunziat una batalla legali. G. V. Sanna: "Centrudestra a direzioni massonica"

23 Ladàminis 2009
(IlMinuto) – Casteddu, 23 de su mes''e ledaminis - "Eus a fai is ricursus possìbbilis e immaginàbilis a is giugis de Roma e de Bruxelles po firmai custu pianu de 'ciumentu'. Eus a sfrutai dognia scusa legali". Cun custus fueddus - naus in su cursu de un'atóbiu promoviu de is Rossomori, chi s'est tentu ariseru a merì in sa saba Pira de Cuartu Sant'Alèni - s'abogau Stefano Deliperi de su "Gruppo di intervento giuridico" at annunziau s'aviada de una bera batalla giudiziaria po firmai sa lei de s'edilizia aprovada una cida fait de su Consillu regionali. Cussu aprovau de su Consillu e nominau cun pagu cuscénzia "piano casa" in veci - comenti at nau sa Giunta 'e totu - no tenit nesciuna mesura po garantiri una domu a chi no dda tenit. Sa lei permitit de ammanniai domus e locandas puru in sa fàscia de is 300 metrus de su mari. "Custu pianu - at nau Claudia Zuncheddu - legalizzat s'assaltu a su territoriu nostru, cun artículus fattus giustus giustus po is bisòngius de is lobby de su profitu e de su ciumentu. Nosu sadrus eus essi privaus de su patrimóniu ereditariu nostru: s'ambienti e is costas". "Cun custu provedimentu - at precisau s'ex assessori de s'"Urbanistica" de sa Giunta Soru Gian Valerio Sanna - si bessit de sa normativa urbanistica po intrai in s'anarchia. Is interessus funt s'unica cosa chi tenit uniu su centrudestra a direzioni massonica, chi teniat comenti chistioni cussa de saldai cantu primu una cambiali elettorali".
© RIPRODUZIONE RISERVATA