Massaria: "Cappellacci at cambiau opinioni po su stadu de crisi?

4 Onniasantu 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 4 de su mes''e totussantus - "Sa linea politica de sa Regioni est cambiada?". Est cantu dimandat, cun d'una nota indirizzada a su Presidenti de sa Giunta Ugo Cappellacci e a s'assessori Giorgio La Spisa, s'assemblea de su movimentu de lota de is massajus, riunia ariseru in Deximu Putzu. "S'assemblea (...) - si podit liggiri in su documentu - rinnovat sa richiesta a su Presidenti Cappellacci de sciri si sa linea de sa Regioni, chi at partizipau s'8 de su mes''e arbili passau impari a "Altragricoltura" a un'atóbiu chi s'est tentu in su Senau, est cambiada. In ocasioni de s'atóbiu s'assemblea iat dimandau su stadu de crisi. Su gruppu pedit claresa puru a s'assessori Giorgio La Spisa, chi po is elezionis iat "suttoscritu su sustegnu suu a sa "piattaforma" po sa lei 44/88", una cosa portada innantis de s'assemblea de Deximu Putzu. A sa basi de sa richiesta de claresa fatta po sa politica regionali ddoi funt is recentis declarazionis de s'assessori "dell'Agricoltura" Andrea Prato, chi parrint esclùdiri sa declarazioni de su stadu de crisi in Sardinia, propriu candu in Sicilia e in Basilicata s'est fattu custu passu. S'assemblea de is massajus annunziat puru sa partecipazioni a is traballus de su Consillu obertu de sa Provìnzia de Casteddu, convocau po is primus diris de sa cida chi benit. "Po cust'atóbiu - narat su comunicau - is massajus ant a arribai a si mobilitai e a manifestai".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags