Apuntamentus de Annunóu: 31 de su mes''e paschixèdda, 1, 2 e 3 de su mes''e gennargiu

30 Mese de idas 2009
(IlMinuto) – Casteddu, 30 de su mes''e paschixèdda

 

 

 

 

giòbia 31 de su mes''e paschixèdda

 

 

Casteddu, finzas a su 30 de su mes''e gennargiu, "foyer di platea" de su Teatru Lirico, mostra de "Tapies a Chillida, grafica originale"

 

Casteddu, finzas a su 9 de su mes''e gennargiu, Café Savoia, mostra de Antonio Soddu Pirellas


 
Crabònia, finzas a su 7 de su mes''e fiàrgiu, Museu de is "Paleo Ambienti Sulcitani", "Le Lézard aux plumes d'or" - mostra de Mirò a Crabònia


 
Casteddu, THotel, finzas a su 15 de su mes''e gennargiu, mostra "Siediti..."  - "esposizione di sedute d'artista"

 

Tàtari, finzas a su 31 de su mes''e paschixèdda, "Vivanatale"

 

Casteddu, finzas a su 31 de su mes''e gennargiu, Centru comunali d'arti e cultura su "Ghetto", mostra fotografica "Cagliari a 360°"
 
 

Nùgoro
, finzas a su 10 de su mes''e gennargiu, Museu Man, Art toys/Art shop

 

Biddexidru, finzas a su 10 de su mes''e gennargiu, Mulinu Cadoni, mostra-mercau "Il mulino delle belle arti e della creatività manuale"

 

Casteddu, finzas a su 7 de su mes''e gennargiu, Galleria "la Bacheca", mostra de Gianni Frigo

 

Milis
, finzas a su 2  de su mes''e gennargiu, Palazzu Boyl, "Il sonno della ragione genera...fiabe, miti e leggende"

 

S'Alighera
, finzas a su 6 de su mes''e gennargiu, ex Circolu Marinai, "Poubelle" - mostra contemporanea e installazionis urbanas


 
S'Alighera, finzas a su 6 de su mes''e gennargiu, Quarté Sayal, Mostra de s'artesanau sadro de calidadi


 
Aristanis
, "Capodanno dei sardi nel cuore dell'Isola"

 

Figari, ispettaculu de Carmine Faraco

 

Frùmini Mayori, is Candeberis

 

Sa bidda de is pingiadas, 7.00, prazza S.Giovanni, cumparzidúra de su trigu cottu

 

Vithi, 18.30, centru istoricu, Cantos in sas carreras a cura de Oches de S'Annossata

 

S'Alighera, 22.00, Portu catalanu, concertu de Alex Britti e Eugenio Bennato

 

Casteddu, 22.00, prazza Savoia, ispettaculu musicali cun is Zaman e, de is 24.00, Dj Solla e Dj Nick

 

Casteddu, 22.00, prazza Santa Croce, ispettaculu musicalu cun "Reppertorio, Non solo Funky" (23.30) e Dj Alex (2.00)

 

Casteddu, 22.45, via Roma, concertu de Claudio Baglioni

 

Terranòa, 23.00 (orariu pagu seguru), concertu de Laura Pausini

 

Casteddu Sardu, 23.00, concertu de fin''e annu cun Raf

 

Tàtari, 23.00 (orariu pagu seguru), prazza d'Italia, concertu de is Almamegretta

 

Sa Madalèna, 23.30, prazza Comando, concertu de Pino Daniele

 

Casteddu, 24.00, ex Vetreria Pirri, ispettacolu cun s'arroda

 

 

cenabara 1  de su mes''e gennargiu

 

 

Casteddu, finzas a su 30 de su mes''e gennargiu, "foyer di platea" de su Teatru Lirico, mostra de "Tapies a Chillida, grafica originale"

 

Casteddu, finzas a su 9 de su mes''e gennargiu, Café Savoia, mostra de Antonio Soddu Pirellas

 

Crabònia, finzas a su 7 de su mes''e fiàrgiu, Museu de is "Paleo Ambienti Sulcitani", "Le Lézard aux plumes d'or" - mostra de Mirò a Crabònia

 

Casteddu, THotel, finzas a su 15 de su mes''e gennargiu, mostra "Siediti..."  - "esposizione di sedute d'artista"

 

Casteddu, finzas a su 31 de su mes''e gennargiu, Centru comunali d'arti e cultura su "Ghetto", mostra fotografica "Cagliari a 360°"

 

Nùgoro, finzas a su 10 de su mes''e gennargiu, Museu Man, Art toys/Art shop

 

Biddexidru, finzas a su 10 de su mes''e gennargiu, Mulinu Cadoni, mostra-mercau "Il mulino delle belle arti e della creatività manuale"

 

Casteddu, finzas a su 7 de su mes''e gennargiu, Galleria "la Bacheca", mostra de Gianni Frigo

 

Milis, finzas a su 2  de su mes''e gennargiu, Palazzu Boyl, "Il sonno della ragione genera...fiabe, miti e leggende"
 


S'Alighera, finzas a su 6 de su mes''e gennargiu, ex Circolu Marinai, "Poubelle" - mostra contemporanea e installazionis urbanas

 

S'Alighera, finzas a su 6 de su mes''e gennargiu, Quarté Sayal, Mostra de s'artesanau sadro de calidadi

 

Terranòa, Museu Archeologico, concertu de Beppe Dettori

 

Biddexidru, 17.00, prazza Lavatoio, cumparzidúra de trigu cottu, castàngia e binu

 

Serrenti, 17.00, Teatru Civicu, reading de Giovanna Mulas

 

Casteddu, 21.30, Ampurias, Alberto Pibiri Trio featuring Manda Djin in concertu

 

 

sabudu 2 de su mes''e gennargiu

 

 

Casteddu, finzas a su 30 de su mes''e gennargiu, "foyer di platea" de su Teatru Lirico, mostra de "Tapies a Chillida, grafica originale"

 

Casteddu, finzas a su 9 de su mes''e gennargiu, Café Savoia, mostra de Antonio Soddu Pirellas


 
Crabònia, finzas a su 7 de su mes''e fiàrgiu, Museu de is "Paleo Ambienti Sulcitani", "Le Lézard aux plumes d'or" - mostra de Mirò a Crabònia

 

Casteddu, THotel, finzas a su 15 de su mes''e gennargiu, mostra "Siediti..."  - "esposizione di sedute d'artista"

 

Casteddu, finzas a su 31 de su mes''e gennargiu, Centru comunali d'arti e cultura su "Ghetto", mostra fotografica "Cagliari a 360°"

 

Nùgoro, finzas a su 10 de su mes''e gennargiu, Museu Man, Art toys/Art shop

 

Biddexidru
, finzas a su 10 de su mes''e gennargiu, Mulinu Cadoni, mostra-mercau "Il mulino delle belle arti e della creatività manuale"

 

Casteddu, finzas a su 7 de su mes''e gennargiu, Galleria "la Bacheca", mostra de Gianni Frigo

 

Milis, Palazzu Boyl, "Il sonno della ragione genera...fiabe, miti e leggende"

 

S'Alighera
, finzas a su 6 de su mes''e gennargiu, ex Circolu Marinai, "Poubelle" - mostra contemporanea e installazionis urbanas

 

S'Alighera, finzas a su 6 de su mes''e gennargiu, Quarté Sayal, Mostra de s'artesanau sadro de calidadi


 
Sestu, finzas a su 6 de su mes''e gennargiu, "Natale a Sestu"

 

Terranòa, Molo Brin, show de is Adika Pongo

 

Sinnai, 20.30, Teatru Civicu Comunali, "Paschiscedda in domu de Afisinu" - opera in tre attus

 

Igrèsias, 21.00, New Bistrot, "Stranos elementos" - concertu de hip hop sadru

 

Santu Idu-Murèra, 22.30, Brighton Pub, Fleurs Du Mal in concertu
 

Casteddu, 23.10, Ocumare Drinkhouse, Malk - ispettaculu musicali

 

Aristanis, 23.30, bar "La rambla de Felix", Ag/Bc live

 

 

 

domìnigu 3 de su mes''e gennargiu

 

 

Casteddu, finzas a su 30 de su mes''e gennargiu, "foyer di platea" de su Teatru Lirico, mostra de "Tapies a Chillida, grafica originale"

 

Casteddu, finzas a su 9 de su mes''e gennargiu, Café Savoia, mostra de Antonio Soddu Pirellas

 

Crabònia, finzas a su 7 de su mes''e fiàrgiu, Museu de is "Paleo Ambienti Sulcitani", "Le Lézard aux plumes d'or" - mostra de Mirò a Crabònia

 

Casteddu, THotel, finzas a su 15 de su mes''e gennargiu, mostra "Siediti..."  - "esposizione di sedute d'artista"

 

Casteddu, finzas a su 31 de su mes''e gennargiu, Centru comunali d'arti e cultura su "Ghetto", mostra fotografica "Cagliari a 360°"

 

Nùgoro, finzas a su 10 de su mes''e gennargiu, Museu Man, Art toys/Art shop

 

Biddexidru, finzas a su 10 de su mes''e gennargiu, Mulinu Cadoni, mostra-mercau "Il mulino delle belle arti e della creatività manuale"

 

Casteddu, finzas a su 7 de su mes''e gennargiu, Galleria "la Bacheca", mostra de Gianni Frigo

 

S'Alighera, finzas a su 6 de su mes''e gennargiu, ex Circolu Marinai, "Poubelle" - mostra contemporanea e installazionis urbanas

 

S'Alighera, finzas a su 6 de su mes''e gennargiu, Quarté Sayal, Mostra de s'artesanau sadro de calidadi

 

Sestu, finzas a su 6 de su mes''e gennargiu, "Natale a Sestu"

 

Tonara, 16.30, Teatru comunali, "Cicciu Fruscedda" - cummédia in linba sadra

 

Àrbus, 19.00, Teatru de s'oratoriu San Giovanni Bosco, "Altre voci di Natale: canti, poesie e racconti"

 

Casteddu, 20.30, Teatru Civicu - Bastioni San Remy, "Pranzo di Natale" - ispettaculu scrittu e interpretau de Francesca Falch

 

Janùi, 22.00, Nuragic Pub, Fleurs Du Mal in concertu
© RIPRODUZIONE RISERVATA