Cgil, Cisl, Uil: de su Consillu regionali nesciuna arrespusta po cuntrastai s'apretu de is prus pòberus

16 Mese de idas 2009
(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mes''e paschixèdda - "No eus arriciu nesciuna arrespusta a is propostas nostras po cuntrastai sa poberesa in Sardigna". Est cantu ant dinunziau Cgil, Cisl e Uil ariseru a mangianu a sa fin''e s'ascurtu in Consillu regionali. Is sindacaus cunfederalis, impari cun is associazionis chi ant addiriu a sa "Carta di Zuri" ant pediu de dedicai a su tema de sa poberesa un'atóbiu in aula. "Po immoi - si podit liggiri in d'una nota - no est claru cali at essi s'impignu de is forzas consiliaris po is propostas nostras". Po afrontai s'apretu soziali is organizzazionis sindacalis ant pediu de introdùsiri unu programma pluriennali po cuntrastai su fenómenu de sa poberesa e s'istituzioni de su rédditu de cittadinanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags