Inpredil de Santu Sperau: sighit s'ocupazioni in aspetu de s'atóbiu cun sa Regioni. Sa fràbbica sighit a sforrai matonis

7 Mese de idas 2009
(IlMinuto) – Casteddu, 7 de su mes''e paschixèdda - Sighit s'ocupazioni de s'Inprendil de Santu Sperau in aspetu de s'atóbiu in s'assessorau regionali de s'"Industria" in programma po su de paschixèdda. In is diris passadas is traballantis ant atobiau in d'un'assembrea cun is sindigus de Muristènis, Sestu, Ussana, Nuràminis, Santu Sperau, Samatzai, Biddesorris, su deputau de su Pd Amalia Schirru e su consilleri regionali Giampaolo Diana. S'atóbiu no at perou permitiu de studai su nervosu chi s'est allutu aintru de sa fràbbica de matonis, ocupada a pustis de sa dezisioni de is meris de lissenziai is 60 traballantis a pustis de quarant'annus de attividadi. "Seus in presénzia de una cos''e senz''e setiu - at nau Chicco Cordeddu, segretariu provinziali Fillea Cgil - s'azienda tenit unu mercau, torrat a bendi totu su chi fait". S'arraíxini de sa crisi de s'Inpredil s'agatat in d'unu dépidu fatu de is meris 30 annus fait: "Banca Intesa – at nau Cordeddu - ddu'at (...) bendiu a sa Italfondiaria chi oi at fattu un'istanzia de fallimentu".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags