Inprendil: is operàjus pedint a sa Regioni de intervènniri. Manifestazioni a facc''e su Consillu

14 Mese de idas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 14 de su mes''e paschixèdda - Sighit sa lota de is traballantis de s'Imprendil de Santu Sperau: is 60 operàjus ant manifestau custu mangianu a facc''e su Consillu regionali. Ant pediu a sa Regioni de intervenniri po risolviri una vizenda chi parrit un'ispropositu: sa fabbrica bendit totus is cosas chi produsit perou arriscat de serrai po fallimentu  - is traballantis ant giai arricciu is líteras de lissensiamentu - po mori de unu dèpidu fattu in is annus Settanta. In s'istabilimentu de Santu Sperau - ocupau de is operàjus - si sighit a produsiri e a bendiri a ritmu prenu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA