Rdb: is traballantis scrint una lítera a Topo Gigio contra a sa "cassa a is cogas" de su Ministru Brunetta

4 Mese de idas 2009
(IlMinuto) – Casteddu, 4 de su mes''e paschixèdda - Una lítera a Topo Gigio po dinunziai sa "cassa a is cogas" chi su Ministru Renato Brunetta fait a is traballantis pubblicus colpius de is primus sintomus de s'infruenza. Est s'última iniziativa de su Sindacau Rdb "Pubblico impiego" chi custu mangianu at donau in Casteddu, acanta de sa "Cittadella finanziaria" de prazza Vesalio, su documentu indirizzau a su topi prus famosu e "ambasciadori" de su Ministru Sacconi e de is mascareddas contra a s'infruenza "suina". "Eus usau custu modu ironicu de pressioni a su Ministru, at nau Enrico Rubiu de sa Rdb 'pubblico impiego' - po evidenziai s'ispropositu chi est capitendi in is ufícius pubblicus po mori de sa pidémia 'suina'. De unu latu su Ministru Sacconi e s'ambasciadori suu, Topo Gigio, pregant sa genti de abarrai in domu candu s'intendint is primus sintumus de s'infruenza, de s'ateru Brunetta sighit abbetiosu sa propriu cassa a is cogas, colpendi is traballantis pubblicus". S'aplicazioni de sa lei 133 de su 2008 ndi tirat su 30% de su stipendiu a is traballantis pubblicus candu funt maladius e - dinunziat su sindacau de basi - "faendiddus movi a su traballu nonostanti siant colpius de is primus sintomus de s'infruenzia. Totu custu po no cumpromítiri àncora de prus sa possibilidadi de arribbai cun su stipendiu a fin''e mesi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA