Isbaratzamentu de Giorgionu. Atóbiu contra a su ratzismu: "Cumportamentu Caligaris (Sdr): "No est difícili a binci contra a chini no fait mali e s'agatat puru in d-una cunditzioni disisperada

11 Fiàrgiu 2010
Image
1760-uguali_01.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, 11 de su mes”e fiàrgiu – “Passu passu si derrocat a bia de su ratzismu e a bia de is cumportamentus cruelis chi furriant is baloris de sa sociedadi sarda cussus prus importantis”. Est custu su cummentu de s’Atóbiu "Antirazzista" de Casteddu a pustis de is isbaratzamentus de s’ex Edem de Giorgionu, in Casteddu, fattus ariseru a merì. In s’edificiu biviant, paghendi s’afitu pagu prus de 100 furesteris senegalesus. S’operatzioni est stetia cumandada, cun d-unu decretu de isbaratzu intru a is 48 oras, de su síndhigu de Casteddu, Emilio Floris. “Immaginài, narat su comunicau – ita bollit nai totu custu po chini no est sardu, no tenit parentis po ddis pediri agiudu, no podit contai ancora in s’agiudu de una retza de solidariedadi. Senz”e arrespetai nemmancu is tempus chi s’autoridadi iat istabbiliu, sa Politzia at comentzau s’isbaratzu de s’edificiu, a su scuriu, candu fiat proendi, cun d-unu frius de galera, iant essi bastadas duas diris po individuai su modu prus giustu po sistemai a is personis chi biviant in s’ex Edem Sarda. Cust’acradiadura at scéti donau strobbu a is ànimus”. “Est claru – sighit – ca no est difícili binci contra a unu grupu de furesteris chi no faint mali e funt disisperaus. Prus difícili est a fai cumprendi a is casteddaius s’arrexoni bera de un’isbaratzamentu fattu primu de s’iscadenzia istabbilia e cun su fini ùnicu de ammostai is músculus”
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags