Master and Back: tardamentus e pagu dinai. Lùnis sa manifestazioni a facc''e su Consillu regionali

5 Martzu 2010
(IlMinuto) – Casteddu, 5 de su mes''e marzu - No ddoi est totu su dinai po su progetu "Master and Back". Est cantu at dinunziau in d'una cuferénzia stampa su Comitau chi representat casi 2milla sadrus chi de un'annu funt abetendi de podi cumenzai is ammaistramentus e is back. Back chi ant essi finanziaus "a sportello", est a nai cumenti arribbant is dimandas, unu modu chi po mori de su dinai chi no ddoi est po totus iat a podi portai ànsia e chistionis de órdini pubblicu.
"S'at a creai un'afollamentu a facc''e s'"Agenzia del Lavoro" - at precisau su Comitau - poita is progetus ant a benni finanziaus in órdini de arribbu". "No est su casu - at arrepitiu su presidenti nou de s'Agenzia Stefano Tunis - de carrigai de nervosu un'iter normali de 'procedura a sportello'". Po protestai contra a su tardamentu in su crumpimentu de su Master and Back, su Comitau at convocau una manifestazioni a facc''e sa sedi de su Consillu regionali po lùnis a is 9.30.
© RIPRODUZIONE RISERVATA