"Aumentus de su 500 po centu". Su volontariau sadru s'arrebbellat a s'annullamentu de is tarifas postalis prus bàscias.

5 Maju 2010
(IlMinuto) – Casteddu, 5 de su mes''e maju - "Sardegna Solidale" s'arrebbellat. Po su comitau diretivu de su Centru serbízius Sa.Sol su provedimentu de su Guvernu chi ndi liat is tarifas postalis prus bàscias - cun d'un'aumentu de su 500 po centu de is ispesas de mandada - ferrit a su coru de su volontariau in totu su territoriu nazionali.
"Su Comitau diretivu de su Csv 'Sardegna Solidale' - si ligit in d'una nota - in s'atóbiu de su 13 de su mes''e arbili de su 2010 at decidiu a s'unanimodadi su strúnciu prus sicu a su provedimentu de su Guvernu chi ndi liat debressi is tarifas po is mandamentus postalis de is entis no-profit".
"Su Csv 'Sardegna Solidale' - sighit su testu - ponit in luxi sa circustànzia de discumbéniu meda grai po medas associazionis, biu ca custa mesura aumentat de meda is costus po su volontariau e po su no-profit in generali, própriu in d'unu momentu aundi s'òpera de su volontariau iat a andai agiudada meda de prus".
"S'aumentu de is ispesas postalis - precisat su documentu - est pagu prus de su 500 po centu, est a nai ca si superant is 65 millionis de eurus chi ant a andai a sbuidai is cassas de is oraganizazionis mannas e piticas in Italia, castighendi is progetus e is atividadis de dogniuna e impedendi sa circulazioni de una líbbera informazioni de basi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA