121 diris in S'Asinàra po is traballantis Vinyls. "Cappellacci est sparessiu. Arrespetit is impignus pigaus in s'ísula"

25 Làmpadas 2010
(IlMinuto) - Casteddu, 25 de su mes''e làmpadas - "Cappellacci cun nos at pigau un'impignu, e a pustis est sparessiu". Est cantu scrirint in su blog de s'ísula de is cassintegraus is traballantis de sa Vinyls de Pòrtu Turre, chi de 121 diris ocupant s'ex presoni de S'Asinàra. Is operàjus de sa chímica torrant a fai un'apellu a su presidenti de sa Regioni Autónoma de sa Sardigna.
"Fustei, caru presidenti - scrirint is traballantis Vinyls - cun nos in S'Asinàra at pigau unu grandu impignu. Ainnantis a centinas de testimóngius, at strintu sa manu a su collega nostru Andrea Spanu, narendusì prontu a andai contra a su governu po sa vertenza nostra. In custus mesis, caru presidenti, de fustei no eus tentu custus signalis. S'abetaus nonostanti totu unu trémidu de onori, chi ancora no est arribbau a nos comenti a àterus sadrus".
© RIPRODUZIONE RISERVATA