"Dógnia bussa est una cosa ùnica fatta scéti po su clienti". Carlo Budroni oberrit is ennas de "C+C"

18 Cabudanni 2010
Image
regione_sardegna4.jpg


Atóbiu nou po Formas. Custa cida IlMinuto si firmat in su cuarteri de Biddanoa, in su centru storicu de Casteddu. In bia San Domenico ddoi est difatis sa butega "C+C" aundi Carlo Budroni fait is bussas suas, un'ammesturu de traditzioni e novidadi, cosas ùnicas fattas totus a manu.Cantu ddoi est de sardu in is cosas chi fait?


Ddoi funt po primu cosa is materialis. Duncas una parti meda importanti de su traballu miu. Sa lana de Samugheu, sa lana de Nùle, s'orbaxi. S'elementu sardu s'agatat prusatotu in is materialis, poita, po fai scéti un'esémpiu, no pensu ca unu chi benit de Vienna iat a podi biri in is bussas chi fatzu deu calincuna cosa de sardu. Perou is materialis funt sardus.


Is Cuatru Morus, elementu chi bideus fatuvatu in is bussas fattas de fustei, depint essi bius scéti comenti un'ondraméntu?


Cussa de is Cuatru Morus est una bandhera bella e puru meda simpli. Cicu de dda fai unu pagu aici, "de travessu". No dda pongu de modu chi s'ammostit meda. Difatis no ddoi funt casi mai totus is Cuatru Morus.


De s'esàminu de is cosas chi fait, si podit abbillai una casa de importu, fustei si serbit de materialis torraus a impitai.


In custu períodu ddoi est sèmpiri de prus unu certu sentimentu e puru unu bisóngiu de materialis. E forsis no fulliaus prus comenti una borta. In d'unu modu o in d'un'àteru deu torru a impitai materialis poita aggradat a mimi ' totu. Deu tengu sèmpiri is ogus acanta a is disgàrrigas.


Dognia bussa est una cosa ùnica?


Naraus ca fatzu una fibera de prodotus chi sighint unu modellu standard chi seu prus seguru de bendi. E poi traballu puru pro pregunta e fatzu puru medas cosas ùnicas. Medas.


Duncas si creat puru unu certu raportu cun su clienti?


Sì, puru custu esti importanti. Sa clienti benit innoi in butega e chistionaus de sa bussa de creai. Est una cosa meda apretziada. Su clienti abarrat innoi puru un'ora e si spassiat. Fadeus is probas e calincuna borta arrennescieus puru a ndi tirai a foras su disignu de sa bussa.


Sa butega de bia San Domenico esistit de duus annus. Cali funt is frimmadas de su camminu de imparu e de traballu chi dd'ant bia protagonista?


Apu fattu s'Istituto Europeo di Design innoi in Casteddu, fintzas a s'annu de sa serradura a sa fini de is annus Noranta. De sa facoltadi s'ant pediu de sighiri is cursus in is àteras sedis. Aici mi nci seu andau a Milanu lassendi su traballu chi teniu. Su traballu miu cumentzat in Milanu in su 1999, candu apu cumentzau a creai bussas in feltru industriali. In su 2002 torru in Casteddu. Un'àteru passu importanti esti stetia sa colletzioni de su 2005 "libera terra", chi impitat, comenti giai nau, materialis e orrobba sarda.


Cunsiderat importanti puru s'ai participau a su programma "Immaginazione Sardegna" de Sardegna Ricerche?


Esti stetiu unu progetu bellu. Un progetu bellu prusatotu poita est cumentzau e est finiu respetendi is iscopus de su comintzu. Po mimi esti stetia una cosa meda positiva ai traballau cun su stilista Guglielmo Capone. Un'ómini de prodotu chi mi naràt: 'Innoi ddoi est tropu orrobba: deu de una bussa aici ndi fatzu cuatru'. Seu arrennèsciu duncas a impitai mellus is materialis, a "ndi liai unu pagu"'. S'àtera cosa positiva de su progetu esti stetia sa mostra in su Bastione San Remy primu de sa Paschixedda de su 2009, chi at promòviu is bussas mias.


calincuna immagini


ischéda tennica


Progetu fattu cun sa partecipatzioni de sa Regioni Autónoma de sa Sardigna – L.R. 26/9 po sa língua e cultura sarda
© RIPRODUZIONE RISERVATA