"Orientamento & Lavoro Diversamente Abili": 67 ammaistramentus in sa provìntzia de Casteddu

27 Mese de idas 2010
Image
tirocinio.gif
(IlMinuto) – Casteddu, 27 de su mes''e paschixèdda - Favorèssiri a s'insertamentu in su mundu de 67 personis disàbilis, residentis in sa provìntzia de Casteddu, atressu ammaistramentus cun is aziendhas privadas. Est custu s'obbietivu de su progetu "Orientamento & Lavoro Diversamente Abili". Sa cosa, bófia de s'assessorau a is Políticas de su Traballu de sa Provìntzia, esti stetia presentada in is diris passadas a is organizatzionis sindacalis de sa rapresentanti de sa Giunta provintziali Lorena Cordeddu. Su bandu púbblicu est po is aziendhas cun sedi legali (o operativa) in sa Provìntzia. Is ammaistramentus ant a tenni sa durada de ses mesis. Dógnia aziendha at a arriciri de sa Provìntzia unu contribbutu de 2.400 eurus chi at essi donau a su noviziu cun motas a su mesi de 400 eurus. Su traballadori, chi at essi assegurau de sa Provìntzia, e s'impresa, ant essi sighius passu passu in s'aviamentu de s'ammaistramentu. "Sa Provìntzia de Casteddu - si ligit difatis in su bandu - nominat unu tutor e assegurat s'assistu ténnicu po s'organizatzioni de su progetu de ammaistramentu po dógnia síngulu ammaistramentu e po sa scridura de totu sa documentazioni necessària a su cumentzu in favori de is aziendhas e de is novizius e agiudat a s'aziendha in s'individuazioni de sa figura professionali dimandada".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags