Scisma Irs. Franciscu Sedda: “S’atribueus cussu chi ddoi est scritu in is email. Cussu furiat su dibbàtidu internu nostru

22 Mese de idas 2010
Image
scissione_irs.jpg

(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mes''e paschixèdda - "Nos s'atribueus totu cussu chi ddoi est in is email. Furiat su chi si nariaus in su dibbàtidu internu chi teniaus, fattu cun is tonus chi s'impitant in is email". Est cantu at nau custu mangianu in Casteddu Franciscu Sedda, rapresentanti dimmissionàriu de s'Esecutivu natzionali Irs, in sa cuferéntzia de imprenta in sa sedi de s'organizatzioni indipendentista. Is email - at acrarau Sedda - "funti stetias manixadas e isuladas de su contestu insoru e sa pubblicatzioni de cussas 'e totu est unu reatu", ma ddoi furiant, a dógnia modu, "is cosas chi nariaus dógnia borta in s'Esecutivu natzionali e in s'Assembrea de is ativistas". Sa chistioni Irs at a finiri seguramenti in Tribbunali - Giovanni Sedda at difatis annunciau de ai denunciau a Gavino Sale po sa "fortzadura de sa casella de posta" - ma in s'apuntamentu cun is giornalistas funt bessias a pillu puru diferéntzias meda mannas in sa línia política de is duas "criccas". Puntu de disacórdiu mannu tra su Presidenti de Irs e s'Esecutivu natzionali esti stetiu, po fai un'esémpiu, su raportu cun su "Movimento Pastori Sardi". "S'Mps - at precisau Demuru - est cabau in pratza po pediri dinai. Irs esti sèmpiri stetiu unu movimentu políticu chi at fattu de sa proposta sa fortza sua, no eus mai fattu una lota modesta chi dimandàt risorsas economicas, po custu si ndi seus stresiaus de s'Mps, no pensaus chi custu siat su modu giustu po donai un'arrespusta a su mundu agropastorali. Eus puru sceberau de no andai in pratza a manuvrai. Chi fait política depit fai política".

"Sale comenti presidenti de Irs - at aciuntu Franciscu Sedda – no podiat cabai in pratza cun s'Mps o participai a s'isciòpiru de su 5 de su mes''e fiàrgiu, e no ddu podit fai in cantu s'incàrrigu chi tenit rapresentàt a totu su movimentu. Si depiat candidai a sa segreteria".


© RIPRODUZIONE RISERVATA