Unu mercau de sa cosa usada po cumbàtiri a sa crisi. In Pauli de su 9 de su mes”e gennàrgiu

20 Mese de idas 2010
Image
mercatino_usato-150x150.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 20 de su mes''e paschixèdda - Su mercau de sa cosa usada de Pauli at essi realidadi. S'Amministratzioni comunali cun s'agiudu de su Cumitau aprontadori at difatis decidiu de fai cumetzai sa cosa, comenti un'esperimentu, de domínigu 9 de su mes''e gennàrgiu. Is piolas ant essi aghillias a gratis in is giardinus de bia Caracalla-bia Porto Botte. "Su sceberu de fai unu mercau est de tipu sociali e culturali [...]. Custu - si ligit in d'una nota - tenit s'iscopu de tenni comenti aparadoris disimperaus giòvanus e chi no ant mai traballau, pensionaus, ma puru artesanus e artistas chi tenit su disígiu de promovi a is òperas fattas de cussus". In sa primu fasi ddoi ant essi scéti 35 postazionis. "Biu ca ddoi funt pagus postus - acrarant is aprontadoris - est necessàriu a si spiciai a comunicai sa própriu adesioni". Po dimandai s'assignadura de su logu est possíbbili pigai contatu cun su Cumitau aprontadori (Salvatore Drago 3472723955 - Alberto Atzori 3481331235) o cun s'Ufíciu Atividadis Produtivas de su Comunu de Pauli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags