"Lassaus a solus de is àterus indipendentistas", a is cuatru diris de presidiu de Malu Entu in Deximu Mannu

29 Martzu 2011
Image
doddore-150x150.jpg

(IlMinuto) – Casteddu, 29 de su mes''e martzu - Sighit sa mobilitada de is indipendentistas de Malu-Paris contra a su trisinamentu de sa Sardigna in sa gherra Nato-Libia. "Seus a su terza (oi a sa cuarta, ndr) diri de protesta acanta de sa basi militari de Deximu Mannu - scririt in d-una nota Doddore Meloni - aundi arriceus cunsensus de sardus chi votant a su Pdl, a su Pd, a s'Idv, a s'Udc e fintzas de cussus de Fli. Ma eus cumprendiu de ai fattu un'errori mannu a ai cretiu chi is basis militaris fessant una chistioni scéti de is indipendentistas". Meloni e is maluentinus pensant de essi stetius abbandonaus de is àteras organizatzionis indipendentistas in custa mobilitada. "S'errori nostru - acrarat su presidenti de Paris - est steitu cussu de ai pensau, chi intendendu unu minutu giai e s'àteru puru, is slogan e is tzerrius 'A foras, a foras is basis militaris de sa Sardigna' de parti de is militantis de is diversus movimentus indipendentistas e proponedi unu sit in permanenti, custus militantis s'iant essi donaus de fai cun impignu in sa protesta de s'impitu gherraiolu chi oi benit fattu in sa basi de Deximu Mannu [...]. No pedeus agiudu mai prus po atzionis políticas chi no no durint prus de trinta minutus".


© RIPRODUZIONE RISERVATA