Sanidadi: seti mesis de lota po unu traballu fissu. Oi presídiu nou de s'Usb

27 Maju 2011
(IlMinuto) – Casteddu, 27 de su mes'e maju - Is operadoris de sa sanidadi no dda finint de lotai. Custu mangianu, a cumentzai de is 10.00, s'at a tenni unu presídiu nou, agiudau de s'Usb - a fac'e sa sedi de sa Regioni de Villa Devoto, in Casteddu. Is traballadoris chi funt in graduatoria in is cuncursus púbblicus pedint unu traballu fissu e seguru e denunciant de seti mesis ormai, su recursu fetianu e foras de contu de is traballadoris de is agentzias interinalis. "Cun totu chi sa Sanidadi sarda est afundhendi sèmpiri de prus asuta de su pesu de unu dépidu finatziariu […] no dd'acabbat po nudda cun s'isperdítziu acapiau a sa gestioni de is traballadoris, s'obbietivu strategicu parrit chi siat diventau su finantziamentu de s'impresa privada,  e no cussu de pigai in cunsidériu a s'interessu de su citadinu".
© RIPRODUZIONE RISERVATA