Fogus: ProgRes a sa Giunta: “Prus impínniu prus pagu slogan”

30 Austu 2011
Image
incendi-ProgRes.jpg

(IlMinuto) – Casteddu, 30 de su mesi de austu - "Un'impínniu prus mannu e prus pagu slogan, po su beni de su pópulu sardu, de su territóriu e po su tempus benidori suu". Est cantu pedit s'organizatzioni indipendentista ProgRes "a chini guvernat sa Sardìnnia", a pustis de is fogus chi ant arruinau s'Ísula intre cenàbara e sàbudu: prus de milla étarus abruxaus. "Abruxat - si ligit in su comunicau de imprenta - unu paisàgiu únicu in sa mirada mondiali, asuba de custu iaus ai dépiu fincai in su tempus benidori". Cali funt is càusas de sa destrossa? "No est fortùita - scririt ProgRes - sa silmutaneidadi de is diversus fogus in logus diversus de su mantessi territóriu, e no est càsuali nimancu cussa de is fogus allutus in oras e logus diversus de is mantessi diris, duncas ddoi est in mesu de seguru s'elementu criminali". Ma s'organiztzioni indipendentista marcat puru is responsabilidadis de sa política chi "at permitiu s'incuru de tretus mannus de territóriu chi fintzas a calencunu decenniu fait furiant curaus e araus. Sa preséntzia costanti e s'interessu económicu fadiant in modu de fai abarrai custas terras allichidias de […] burchionis sicus chi funt una mèccia in is manus a chini ponit fogu". ProgRes pedit puru a sa Giunta de pigai cantu primu "unu númeru bastanti de Canadair de lassai fissus in su territóriu natzionali sardu".


© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags