“Benitorrau Bruno!”. Zirichiltaggia: “a Manca vitima sceberada de un’acanarjadura”. Cras in Tàtari assembrea cun Bellomonte

25 Onniasantu 2011
Image
Manca-280x300.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 25 de su mesi de totussantus - "Una batalla est binta, ma su caminu abia de sa libertadi est tambeni longu e teneus abisóngiu de totu sa fortza e s'acunnortadura de bosàterus". Cun custus fueddus sa diretzioni natzionali de a Manca pro s’Indipendentzia cumbidat a is sardus a pigai parti a s'assembrea-cuferéntzia de imprenta "Benitorrau Bruno!", aprontada po cras a mangianu in Tàtari, a is 10.30, in s'anfiteatru de su "Dopolavoro" Ferruviariu. A is traballus at a pigai parti puru Bruno Bellomonte, ca de lúnis a merì est torrau un'ómini liberu agoa de 29 mesis de impresonamentu preventivu. Asuba de s'acuntéssia e asuba de s'operatzioni Arcadia at a chistionai puru sa Diretzioni política natzionali de a Manca. A s'assembrea ddoi at essi puru s'assótziu Culturali Zirichiltaggia. "Asuba de ipótesi de fantasia - scririt Zirichiltaggia - sa magistradura italiana at tentu in presoni a Bellomonte po 29 mesis, atesu de sa terra sua e is afetus, privendiddu de su diritu de votu e [pintendiddu] comenti unu terrorista perigolusu. Totu custu est difìtzili de pentzai chi siat un'arràntzia de sa giustítzia, ma est meda de prus de un'acanarjadura contra a a Manca pro s’Indipendentzia".© RIPRODUZIONE RISERVATA