Bruno est líberu”. Cumpostu (Sni): "Mai tentu dúbius asuba de s'innocéntzia sua"

22 Onniasantu 2011
Image
bellomonte-sni-293x300.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mesi de totussantus - "Benitorrau amigu patriota". Est mannu su prexu de Bustianu Cumpostu, cordinadori natzionali de Sardigna Natzione, agoa de sa senténtzia e de sa liberatzioni de Bruno Bellomonte, presoneri chentza de proas po 29 mesis e lissentziau in manera ingiusta de Trenitalia. "Sni - scririt Cumpostu - no at mai tentu dúbius asuba de s'innocéntzia sua, connoscit e istimat a Bruno Bellomonte, dirigenti de aMpI e arrapresentanti de UNIDADE INDIPENDENTISTA, scit ca Bruno at sèmpiri fatu sa militantzia sua, comenti totus nos, a sa luxi de su sobi e ca no at mai cretiu in sa lota armada comenti métodu po disciniri chistionis chi depint tenni una solutzioni política". Sardigna Natzione espressat puru solidariedadi a is 18 indagaus de s'Operatzioni Arcadia. "S'ecuatzioni indipendentismu=terrorismu - si ligit in d-una nota - no tenit prus abisóngiu de proas e calisisiat indipendentista podit essi acusau e prossediu de terrorista".
© RIPRODUZIONE RISERVATA