Teatru Líricu. Lobina (Fds): "Di Benedetto at falliu. Bengat remplasau"

20 Mese de idas 2011
Image
lobina-300x199.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, 20 de su mesi de paschixèdda - "Su Pranu industriali prensentau de Gennaro Di Benedetto no andat beni. Est imprecisu e, in sa parti de importu prus mannu est isbagliau". Cun custus fueddus su consilleri comunali de sa Federatzioni de sa Sinistra in Casteddu, Enrico Lobina, pedit su càmbiu de su sovrintendenti de su Teatru Líricu, in d-una nota firmada puru de su segretàriu provintziali de su PdCi, Fabio Botta, e de su segretàriu de su Tzírculu Prc Togliatti, Giovannino Deriu. Su pranu previdit s'irminorigamentu de sa programatzioni esa  mengua de is stipéndius de is traballadoris. "Biu ca ddoi funt costus fissus importantis, e chia sa majoria de is intradas est fata de is finantzimentus públicus - si ligit in d-una nota - poita si iat a depi traballai de mancu? Nos boleus un'aumentu e unu mezoramentu de is produtzionis". Po Lobina "s'únicu impínniu beru" de su pranu de Di Benedetto est s'irminorigamentu de is stipéndius de is traballadoris.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags