Ambienti. Gig: “Su ripetidori de bia Gioberti, in Cuartu, est autorizau?”

2 Gennàrgiu 2012
Image
ripetitore-300x206.jpg

(IlMinuto) – Casteddu, 2 de su mesi de gennàrgiu - Su ripetidori de bia Gioberti, in Cuartu Sant'Aleni, tenit is permissus netzessàrius? Est cantu pedint cun d-una nota su Grupu de interventu giurídicu e is Amigus de sa Terra. Su 28 de su mesi de paschixèdda passau is assótziu ambientalistas ant mandau una dimanda scrita de scedas apitzus de su ripetidori po is telèfunus cellularis a su comunu de Cuartu e a sa provìntzia de Casteddu. Gig e AdT pedit a is aministratzionis de cuntrollai sa poténtzia de su ripetidori chi s'agatat in sa sa crabetura de unu fàbricu in bia Gioberti e, si netzessàriu de ndi ordinai su trasferimentu in d-unu tretu prus seguru. "Su ripetidori - si ligit in d-una nota publicada in su giassu de su Gig - iat essi puru postu acanta de un'àteru ripetidori aparau aintru de s'oratoriu de sa crésia de Sant'Antoni".


© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags