Sa morti de Giuanni Lilliu. S'archeólogu de sa Sardigna chi "arresistit"

22 Fiàrgiu 2012
Image
logoregione-SARDUesploso2020.png


Ascurta custa nova(S’úrtima nova) – Casteddu, 22 de su mesi de fiàrgiu – Prantu marigosu po su mundu de s'archeologia e po sa Sardigna totu. Domínigu 19, a s'edadi de 98 annus, si nd' est andau difatis su professori Giuanni Lilliu. Unu sardu impignau po sa Sardigna, archeólogu connotu in totu su mundu, Lilliu furiat cunsiderau su spertu prus mannu de sa Civilidadi nuraghina. Académicu de is "Lincei" de su 1990, Giuanni Lilliu depit sa nomena sua a s'iscoberta de su Su Nuraxi de Barùmini, sa biddixedda nuraghina chi in su 2000 est stétia declarada de s'Unesco "Patrimóniu de s'Umanidadi". De su 1943 a su 1945 Lilliu at traballau in sa "Subrintendéntzia a is Antichidadis de sa Sardigna", in su 1955 at donau vida, e agoa dda at dirigia puru, a s'"Iscola de Specializatzioni de Istudius Sardus" de s'Universidadi de Casteddu aundi furiat puru Professori Ordinàriu de "Antichidadis sardas". Cun su cuncetu de "Costante Resistenziale Sarda", Lilliu at resumu sa lota millenària fata de su pópulu sardu contra a is poténtzias colonialis chi de bia in bia ant tocau sa terra de s'ísula. "Sa Sardigna - si ligit in 'La Costante Resistenziale Sarda' - in dógnia tempus, at tentu unu macru istóricu istrambecu: su de essi stétia sèmpiri dominada (in d-unu certu sensu oi puru), ma de ai sèmpiri arresistiu". Impegnau in sa difesa de is benis culturalis e ambientalis de sa Sardigna de sa speculatzioni e de su derruimentu, Lilliu est stétiu puru un'incansàbili difensori de sa língua sarda.Totus arrexonis chi in su 2007 ddi faint arriciri su "Sardus Pater" comenti arreconnoscimentu po s'impignu chi at tentu po s'Ísula. "Sa Sardigna - comentat Ugu Cappellacci - at pérdiu unu de is óminis mellus chi at tentu, unu cantori-cultori beru de s'identidadi nostra". E bosàterus ita ndi petzasis? Sa redatzioni de IlMinuto torrat cras cun d-un’àtera puntada de S’úrtima nova: unu progetu chi bit a su ligidori protagonista de su giornali inditendi is novas chi fueddant de Sardigna e chi po issu funt de importu mannu.


Scàrriga custa nova


Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S'ùrtima nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda.
Image
Regione Autonoma Sardigna

Commenti

Submitted by Claudio (not verified) on Wed, 02/22/2012 - 22:15

Permalink

Bella mera custa nova. Una nova bella po una persona bella.
Poita no scrieisi de su premiu chi adi bintu su mirtu sardu?O cussu de sa papa reali?