Su Tar donat arrexoni a is comitaus. Nisciunu radar in Santu Antiogu, Frùmini Mayori, Tresnuraghes e Argentiera

3 Fiàrgiu 2012
Image
logoregione-SARDUesploso207.png


Ascurta custa nova
(S’úrtima nova) – Casteddu, 3 de su mesi de fiàrgiu - Is comitaus No radar de sa Sardigna ant bintu una batalla de importu mannu. Is radar de sa Guardia de Finanza de Santu Antiogu, Frùmini Mayori, Tresnuraghes e Argentiera no ant essi postus: ni oi ni mai. Est cantu acrarat sa senténtzia de su Tar de sa Sardigna depositada su 27 de su mesi de gennàrgiu passau. Su documentu - intre is àteras cosas - amentat ca su Ministeru de is Infrastruturas at arritirau is permissus donaus in su mesi de fiàrgiu de su 2011. Duncas no est prus possíbili niscinu recursu contra sa frimada de custus radar. Ma sa Guardia de finanza at giai staxau àterus logus aundi ponni is aparícius: Casteddu, Carluforti, Crabas e S'Alighera. "In custus territórius - si ligit in d-una nota - su movimentu No radar Sardigna est cumentzendi una campagna de scedas, de mobilitadas e de trisinamentu de sa comunidadi po impidiri su fàbricu de is radar". Ma poita nai ca no a custus aparícius? "Is radar - pretzisat unu documentu de is Comitaus - faint dannu a sa saludi e a s'ambienti. Funt istrumentus de gherra impitaus po arreusai a is pópulus chi pedint agiudu". Ita ndi pentzais bosàterus? Sa redatzioni de IlMinuto torrat cras cun d-un’àtera puntada de S’úrtima nova: unu progetu chi bit a su ligidori protagonista de su giornali inditendi is novas chi fueddant de Sardigna e chi po issu funt de importu mannu.


Scàrriga custa nova


Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S'ùrtima nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda.
Image
Regione Autonoma Sardigna

Commenti

Submitted by Fabio (not verified) on Fri, 02/03/2012 - 17:32

Permalink

S'istadu, s'Europa, Monti, Berlusconi, Bersani, chistionant sempri de crisi, ma deu nau....cumenti mai su dinai po armas, radar, po is gherras du accatant sempri?

Submitted by Francesca Casu (not verified) on Fri, 02/03/2012 - 18:07

Permalink

et inzandusu poita non si moveusu, deu seu de Crabasa, si pozu fai calincuna cosa, andada beni, seu innoi.

Submitted by Carule Piga (not verified) on Fri, 02/03/2012 - 19:08

Permalink

Sa partetzipatzione a sos NO radar rapresentat unu momentu fundamentale pro sos sardos... sas rebellias rapresentat una premissa fundamentale pro afrontare cun cussèntzia temas mannos

Submitted by Domenico Mura (not verified) on Sat, 02/04/2012 - 07:31

Permalink

Chie si chere movere est su benennidu/a in Cabras s'est formadu unu cumitadu po gherrare cuntra custa noa servidude. Ispero chi Francesca, e meda atteros, si unana po inchere custa gherra.

Submitted by Enrico Maxia (not verified) on Sun, 02/05/2012 - 09:34

Permalink

Viles e Traitores so Sardos ki vendene Sa Patria pro Dinare.
Perfidu Tirannu su ki sa Sardigna la kere solu pro l'isfruttare