"Oi una diri de giustítzia po is traballadoris sardus!". Bellomonte depit torrai a pigai debressi su traballu suu

19 Martzu 2012
Image
bellomonte1.png
‎(IlMinuto) – Casteddu, 19 de su mesi de martzu - "Chi no at fatu dannu a nisciunu e duncas est inculpàbili". Est custa sa definitzioni chi su ditzionàriu de sa língua italiana Sabatini Coletti donat a s'agetivu "innocente". Innotzenti est s'agetivu chi de sèmpiri eus donau a Bruno Bellomonte, declarau aici de is giugis de sa Corti de Assise de su Tribunali de Roma in su mesi de totussantus passau, a pustis de 29 mesis de presoni preventivu. Una presonia, ddu amentaus, fundada asuba de unu teorema acusatoriu chentza de fundamentu e totu políticu, acapiau a una campagna mediatica foras de contu e a unu lissentziamentu de su traballu po auséntzias ingiustificadas. "Bruno s'agatàt a is arrestus de pagu prus de un'annu candu is ferruvias de su stadu in su 2010 ant determinau de ddu lissentziai poita 'assenteista' de su traballu - pretzisat una nota de imprenta de a Manca pro s'Indipendenzia, organizatzioni política de Bellomonte - Bruno furiat in presoni a patiri su protzessu chi agoa ddu at biu bessiri dessintotu innotzenti". "Su fatu no sussistit", recitat sa senténtzia, ma mancai in su mesi de totussantus Bellomonte siat stétiu declarau innotzenti cun fórmula prena, Trenitalia determinat de no torrai a pigai unu de is sindacalista suus prus gherradoris.Po custu motivu su ferruvieri sardu at depiu presentai recursu de urgéntzia a sa Setzioni Traballu de su Tribunali de Roma, chi in data 16 de su mesi de martzu at frimau s'eficacia de su lissentziamentu e ordinau a Retza ferruviaria italiana de ddu torrai a pigai debressi in su postu de traballu suu. "Su stadu italianu at depiu amiti su chi totu scidiaus, su chi totus […] denutziaiaus comenti ingiustitzia e incanimentu in is cunfrontus de unu cumpanzu, de unu patriota sardu [...], Bruno at a depi torrai a essi pigau debressi […]. Custa no est scéti una bitória sua, - sighit s'organizatzioni de sa manca indipendentista sarda - ma est una bitória de totus is traballadoris chi no s'incrubant a sa fortza de chini ddus bolit umiliai, privai de sa dignidadi insoru de óminis!".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags