"Seus stétius aici pagu impari": a s'imprenta 30 líteras segretas intre Julca Schucht e Gramsci

14 Martzu 2012
Image
logoregione-SARDUesploso2035.png


Ascurta custa nova‎(S’úrtima nova) – Casteddu, 14 de su mesi de martzu - "Ninu Stimau... seus stétius aici pagu impari... Amàbili Antoni, oi Deliu at fatu dexi annus, si nd'est scidau e at ghetau asuba de su fradixeddu ciuculateddus... T'abratzu forti forti". Inghitzant aici unus cantu de líteras segretas, pagu prus de 30, chi Julca Schucht, pobidda russa de nàscidas tedescas de Antoni Gramsci, iat imbiau a s'intelletuali sardu candu s'agatàt presoneri in is presonis fascistas. A fueddai de s'esistentzia de is líteras est stétiu Antoni Gramsci junior, musicista e nebodi de su babbu de su partidu Comunista, fillu de su segundugénitu Ilianu, chi at detzidiu de cundividi custus arregodus de importu mannu donendi a s'imprenta is epístulas. "S'arregota - narat Gramsci junior - at a tenni comenti títulu 'Seus stétius aici pagu impari'. Una frasi chi s'agat fatuvatu in sa corrispondéntzia cun Julca, chi rapresentat beni s'àxiu de su separonzu fortzau". "Su raportu epistolari intre ajàju miu e ajàja mia furiat costanti" - sighit su musicista de Mosca - "Ddoi est stétiu un'interrumpimentu crutzu de calencunu mesi intre su 1929 e su 1930; issu s'intendiat traixu de su partidu, issa teniat unu problema de saludi. Calencuna punta de billetu de ajàja est un'òpera de naturalesa e poesia". Sa publicatzioni de custas líteras, duncas, dimostrat sa falsidadi de su mitu chi contat ca Julca no iat scritu mai a su pobiddu. E bosàterus ita ndi petzasis? Sa redatzioni de IlMinuto torrat cras cun d-un’àtera puntada de S’úrtima nova: unu progetu chi bit a su ligidori protagonista de su giornali inditendi is novas chi fueddant de Sardigna e chi po issu funt de importu mannu.


Scàrriga custa nova


Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S'ùrtima nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda.
Image
Regione Autonoma Sardigna

Commenti

Submitted by dino (not verified) on Thu, 03/15/2012 - 22:34

Permalink

e poita?

Submitted by PIERO (not verified) on Thu, 03/15/2012 - 22:39

Permalink

Saludi, est sa primu borta chi scritu in custu giassu. Sa rubbrica mi prascit, si bollia chiedi si po prasceri podeis chistionai de sa Biblioteca Satta, poita pobidda mia, chi est maista nugoresa est disisperada ca da depint serrai. Aici m'at nau ma no ddu scit nimancu issa. Ndi bolleus sciri de prus.
Firmau Piero Carrus