In Pauli unu cursixeddu po sa seguresa istradali in bicicreta

3 Maju 2012
Image
mini-corso-alla-sicurezza-stradale.jpeg


(IlMinuto) – Casteddu, 3 de su mesi de maju - Est po sàbudu 5 de su mesi de maju sa Diri Globali de sa Seguresa Istradali. In custa diri s'assótziu Tzitadi Ciclabile Onlus, cun s'agiudu de s'assótziu Bisu Clown e cun s'assótziu Italianu Famílias e Vitimas de s'istrada e cun s'apógiu de su Comunu de Pauli, aprontat unu cursixeddu dedicau a sa seguresa istradali in bicicreta. Unu caminu chi s'at a sboddiai in arruga "Porto Botte" in Pauli de is 16.00 a is 18.00. Sa proposta est po is pipius chi tenint un'edadi intre is 8 e is 12 annus e tenit s'iscopu de "promòviri s'impitu de sa bicicreta in seguresa in diversas situatzionis". Su cursu si sboddiat in su circùitu de su programa de annestru a sa mobilidadi sustenìbili chi s'assótziu est promovendi in is iscolas de primu gradu de sa provìntzia de Casteddu. "Totus is pipius - pretzisat sa nota de imprenta - depint essi acumpazaus de unu mannu e si arrecumandat a chini at a pigai parti a sa cosa s'impitu de su cascu protetivu". In prus dógnia pipiu "depit tenni sa própriu bicicreta, de calisisiat tipu atzetuau is triciclus".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags