In Marrùbiu nascit s'impiantu de distributzioni de àcua potàbili e gasada po is tzitadinus

19 Ladàminis 2012
Image
acqua-potabile-300x251.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 19 de su mesi de ledàminis - Est ativu in Marrùbiu de lúnis 15 de su mesi de ledàminis, in pratza Amsicora, s'impiantu de distributzioni de àcua potàbili  gasada e naturali obertu a totus is tzitadinus residentis in sa bidda in provìntzia de Aristanis. Sa proposta de s'Aministratzioni comunali, tenit s'iscopu de agiudai a is famílias marrubiesas donendi a totus unu beni primaxu e netzessàriu comenti est s'àcua. "Eus calculau - si ligit in d-una nota de imprenta de su Comunu - ca dógnia família at a podi arresparmiai asumancu 500 eurus a s'annu". Un'atzioni chi in tempus de crisi at a pesai in mellus asuba de is buxacas de su consumadori, apitzus de s'ambienti e asuba de s'ecunumia comunali puru, "biu su pechentu artu de pràstica portada dógnia diri e is costus de smartimentu chi tenit". Po podi gosai de su serbítziu su tzitadinu at a depi pigai sa própriu tèssera in s'Ofítziu Afàrius Demogràficus de su Comunu. Sa tèssera at a depi essi torrada a carrigai de dinai atressu de un'aparéchiu chi s'utenti at a agatai in s'intrada de su comunu. S'àcua at a costai a su consumadori cincu tzentésimu a su litru.


Fotografia de paPisc. Pigada de Flickr© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags