Su Partidu Comunista de is Traballadoris isbarcat in Dèximu Mannu

3 Mese de idas 2012
Image
pcl2-300x300.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 3 de su mesi de paschixèdda - Est stétia costituia in forma ofitziali in Dèximu Mannu puru, a sa fini de su mesi de ledàminis passau, una tzéllula de su Partidu Comunista de is Traballadoris. A faci de "sa crisi prus manna de s'istória de su sistema capitalista, chi sighit a fai pagai a caru prétziu a traballadoris, traballadoras, precàrius, disimperaus e istudiantus de totu su mundu, is próprius mancantzias e arrefrigadas istruturalis de unu mecanismu a custu puntu morri morri, - si ligit in d-una nota de imprenta - s'est pentzau de profetu de donai sa nàscida in sa bidda nostra puru, a una fortza política e rivolutzionària". Mandai ainnantis sa lota sotziali est s'iscopu de Pcl Dèximu, un'impignu netzessàriu - pretzisat su Partidu Comunista de is Traballadoris - po fai cumprendi su fallimentu di unu capitalismu chi no tenit de donai prus nudda (si mai at cuntzédiu) a is proletarius". Cali is obietivus de s'iscuadra noa de Pcl? De seguru s'impignu e sa lota contra a su fàbricu de unu muntronaxu nou in s'area de Pranu Mannu in sa campeda de su Cixerri, e sa batalla fracòngia contra a sa tzerachia militari chi agangat a su territóriu de Dèximu Mannu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags