Imoi toccat a issus: su fueddu a is traballadoris

30 Maju 2013
Image
isola-dei-disoccupati-212x300.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, 30 de su mesi de maju – S'est tenta ariseru a mangianu, in sa domu de su Comunu de Pòrtu Turre, sa cunferèntzia de imprenta po presentai sa proposta populari "Ìsula de is disimperaus, fàbricas serradas, satus abandonaus... E imoi?", chi s'at a isboddiai s'8 de su mesi de làmpadas e chi tenit s'iscopu de fai atopai totus is arreghèscias sardas incuadendi asuba de sa situatzioni produtiva, sotziali e de su traballu chi ferrit a s'ìsula. Una cunferèntzia chi at biu comenti a protagonistas medas boxis de su mundu de su traballu. Presentis puru su sìdigu de Pòrtu Turre Beniamino Scarpa acumpangiau de diversus consilleris comunalis. Oberta de Argentino Tellini, cascintregau, ex Vinyls, una de is boxis prus connotas de sa protesta de s'ìsula de s'Asinara "S'ìsula de is cascintregaus". Tellini at illustrau is chi ant essi is temas de su dibàtidu e at arremaciau ca custu avenimentu no s'at a isboddiai in crai anti sindacali, ma bolit essi s'inghitzu de un'allegada chi at a tenni comenti a protagonistas is chi fatuvatu no tenit boxi, est a nai: is traballadoris e is disimperaus. Diversas realidadis, diversas arreghescias, una prus grai de s'àtera. Agoa de Tellini ant pigau su fueddu àterus rapresentantis de su mundu de su traballu donniunu cun is arragus suus. Si funt intriscaus a tistimongiai is malis de su cumpartu insoru: Bruno Bellomonte, traballadori de is bia de ferru chi at arremaciau is tarmentus grais de su cumpartu e s'abisóngiu chi tenint is bias de ferru sardas de unu pranu po is "infrastrutture", Stefano Masperi traballadori Vinyls, Stefano Pintadu e Gavina Grieco, s’unu e s’àteru disimperaus, e tambeni su traballadori E-ON Lorenzo Mocci, Massimiliano Ledda de Multiss, Gianni Nieddu e Quirico Desoletraba de is coperativas de serbìtzius de su tretu industriali de Pòrtu Turre e sa precària de s'Universidadi Patrizia Marongiu. Unu botu prenu meda de situatzionis de traballu chi no podint prus poderai. S'8 de su mesi de làmpas duncas, traballadoris e disimperaus ant essi impari is protagonistas de s'atòbiu "Ìsula de is disimperaus, fàbricas serradas, satus abandonaus... E imoi?", chi s'at a tenni in sa saba Filippo Canu de Pòrtu Turre a cumentzai de is 17.30. A s'avenimentu ant a pigai parti puru is traballadoris de su Surcis, su Mps e su sìndigu de Pòrtu Turre chi s'impignat a trisinai in sa proposta àteras istitutzionis.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags