Monumentus Serraus arraspundit a Monumentus Obertus

31 Maju 2013
Image
nuraghe-nieddu.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, 31 de su mesi de maju – "S’Eni s'at furau su passau, si chitat de campai su presenti e si ndi iat a bolli liai agiummai unu tempus benidori chi siat su notru". Funt custus is fueddus chi acumpangiant s'avenimentu "Monumentus serraus" aprontau po su domìnigu chi benit in Pòrtu Turre, a cumentzai de 11.00, de is cumitaus NO Chìmica Birdi-No Incinixadori e Cumitau Nurra Aintru. Un'atopu chi bolit arraspundi a s'Eni ca po su 2 de su mesi de làmpadas at a cuntzedi a su pùblicu, po sa primu borta, de podi amirai su Nuraxi Nieddu. Su giassu s'at a bon’a passai a no prus de 25 personis, chi s'ant a depi registrai a s'intrada presentendi sa carta de identidadi. Su Csoa Pangea Pòrtu Turri e NO Chìmica Birdi ant a pigai parti a sa cosa. In sa pàgini Facebook de s'avenimentu is aprontadoris cumbidant a sa genti a si presentai cun "trumbas, trubitas, istriscionis e manifestus, cun prexu, festa e istrociduras comenti po nai ca est cosa e domu nostra" po fai cumprendi a s'Eni ca sa bidea chi tenit de fai passai scéti a is chi tenit ixeda, comenti chi sa cosa fessat de issa, est foras de contu. "No si ndi podit prus. - si ligit in sa nota - S'umbra de s'Eni anurrat a su passau nostru, fait finta de si ddu torrai cun custa dosa 'omeopatica' miseràbili chi in dògnia manera afortiat a sa boluntadi nostra de si ddu torrai a pigai". Ma s'azienda no ghetat in su iscuriu scéti su passau, ma a cantu s'arremaciat is cumitaus in su iscritu, su presenti e su tempus benidori puru, i est po custa arrexoni chi is cuntestadoris afirmat ca "Est ora de dda acabai, est ora de si ndi torrai a pigai su tempus".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags